Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Novosti Medicinskog fakulteta u Puli

Autor: Dijana Majstorović
Prvi specijalisti  u djelatnosti...
U Zagrebu je 05. lipnja 2024. pred komisijom Ministarstva zdravstva održan specijalistički ispit za polaznike prve generacije programa specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine. Istarski specijalizanti Maja Majstor, Claudio Filipović, Dario Janović, Ivana Lukež, Daša Munđar Debeljuh i Dejan Martić uspješno su položili specijalistički ispit i postali specijalisti u djelatnosti hitne medicine. Program specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine rezultat je odlične suradnje Ministarstva zdravstva, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Medicinskog fakulteta i Opće bolnice Pula. Hvala polaznicima, predavačima i svima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji programa.  

Autor: Dijana Majstorović
5th International Conference of the...
Naša nastavnica Dijana Majstorović, v. pred. pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Vraneković aktivno je sudjelovala na 5. međunarodnoj konferenciji Trisomy 21 Research Society (Promoting Research Excellence in Down Syndrome), koja se održala u razdoblju od 5. do 8. lipnja 2024. u Rimu.  

Autor: Dijana Majstorović
1. Simpozij: Integrirani pristup u...
1. Simpozij: Integrirani pristup u skrbi neuroloških bolesnika Pula, sala za sastanke Opće bolnice Pula 24. svibanj  2024. 

Autor: Dijana Majstorović
Online otvoreni sat Medicinskog...
Online otvoreni sat Medicinskog fakulteta u Puli održati će se u utorak,  14. svibnja 2024.,  s početkom u 18:00 sati zoom link Online sat je namijenjen učenicima, studentima i svima koji su zainteresirani za studiranje na Medicinskom fakultetu u Puli. Tijekom sata, održat će se kratko predavanje, nakon čega će predstavnici studija biti dostupni za odgovaranje na sva pitanja zainteresiranih.

Autor: Dijana Majstorović
Sretan Međunarodni dan sestrinstva
Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti, želimo Vam sretan Međunarodni dan sestrinstva International Nurses Day  

Gostujuće predavanje Cristine...
Cristine Drummond, dr. med., specijalistica palijativne skrbi i voditeljica Lyell McEwin Palliative care service u Adelaideu, 3.5.2024. održala je gostujuće predavanje pod nazivom "Posljednji dani života – kako prepoznati i planirati skrb" za studente studija Sestrinstvo na Medicinskom fakultetu u Puli.  Njezino područje djelovanja obuhvaća povezivanje palijativne skrbi s ostalim segmentima zdravstvenog sustava, poboljšanje skrbi na kraju života u jedinicama intenzivne skrbi, te internacionalne aktivnosti – Australasian Palliative Link International (APLI).  

Nastupno predavanje Slobodana...
ODLUKA  o održavanju nastupnog predavanja Utvrđuje se održavanje nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovnog predavača, područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, za Slobodana Bratića , mag. med. techn.,  dana, 6. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:30 h, u dvorani 1,3, prizemlje Rektorata, Zagrebačka 30,  na temu: „Akutne nuspojave kemoterapije i zadaća medicinske sestre/tehničara“.

Nastupno predavanje Borisa Kopića,...
      ODLUKA o održavanju nastupnog predavanja Utvrđuje se održavanje nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovnog predavača, područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, za Borisa Kopića, univ. mag. med. techn.,  dana, 6. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:45 h, u dvorani  1.3 , zgrada Rektorata (Zagrebačka 30) na temu: „Novosti u liječenju onkoloških bolesnika u OB Pula“.                                                              

Studij Sestrinstvo - Terenska nastava...
Dana 29. travnja 2024., studenti III. godine stručnog prijediplomskog studija Sestrinstvo posjetili su Županijsku specijalnu bolnicu za psihijatriju i rehabilitaciju Insula na otoku Rabu. Ravnateljica bolnice, prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, prim. dr. med. i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, Estera Paparić, mag. med. techn. srdačno su dočekale naše studente. Uvodnim predavanjem studenti su upoznati s dugogodišnjom tradicijom, uslugama i djelatnostim koje ta bolnica nudi i ulogom medicinskih sestara/ tehničara unutar interdisciplinarnog tima. Rad pojedinih djelatnosti predstavili su voditelji: Ivan Šimec, mag. med. techn., Odjel za afektivne poremećaje i granična stanja, Zorica Vujić, mag. med. techn., Odjel za bolesti ovisnosti i Nikola Babić, klinički psiholog, Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju. Nakon uvodnog predavanja I predstavljanja pojedinih djelatnosti, organiziran je obilazak pod stručnim vodstvom pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo, Estere Paparić, mag. med. techn., i Ele Hlastec Tomičić, mag. nutr. clin. Hvala djelatnicima Županijske specijalne bolnice za psihijatriju i rehabilitaciju Insula, Rab  

Autor: Dijana Majstorović
Terenska nastava studenata III godine...
Hospicij “Marija K. Kozulić”, Rijeka i Salvia  Senior  Residence , Crikvenica

Autor: Dijana Majstorović
Pokrenut postupak izbora dekana...
Na temelju članka 42. 43. i 46. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, članka 3.,10. i članka 12. Pravilnika o radu Medicinskog fakulteta u Puli i Suglasnosti MZO, KLASA:602-04/24-04/00097 URBROJ: 533-04-24-0002 od dana 23. veljače 2024., Fakultetsko vijeće Medicinskog fakultet u Puli je na 5. elektronskom glasovanju dana 27. ožujka 2024. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Medicinskog fakulteta u Puli  

Nastupno predavanje dr.sc. Jelenu...
ODLUKA o održavanju nastupnog predavanja Utvrđuje se održavanje nastupnog predavanja pristupnice za izbor u naslovnu docenticu, područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija, za dr.sc. Jelenu Vlašić Tanasković,  dana, 8. travnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:30 h, u dvorani Amfiteatar (Rovinjska ulica), na temu: „Metabolizam vode, masti, bjelančevina i ugljikohidrata“.

Autor: Dijana Majstorović
Nastupno predavanje Sabine Lanča,...
ODLUKU o održavanju nastupnog predavanja Utvrđuje se održavanje nastupnog predavanja pristupnice za izbor u naslovnog predavača, područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, za Sabinu Lanča,  dana 21. ožujka 2024. godine (četvrtak) s početkom u 16:00 h, u dvorani TCR (zgrada FET-a), na temu: „Pravilna prehrana djece“.

Nastupno predavanje dr. sc. Davora...
ODLUKA o održavanju nastupnog predavanja V.d. dekan Medicinskog fakulteta u Puli donio je odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovnog docenta, područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija, dr. sc. Davora Zoričića, prim. dr. med., dana 7. ožujka 2024. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 h, u dvorani OB Pula, na temu: „Hipertenzivni poremećaji u trudnoći“.

Autor: Dijana Majstorović
Tjedan online otvorenih sati - studij...
16. studenog 2023. godine u 16 sati održava se online otvoreni sat za sve zainteresirane buduće studente Medicinskog fakulteta. Budući studenti upoznati će se sa studijskim programima te će imati priliku postaviti pitanja vezana za studij, nastavu ili upise. Pronađite detalje za pristup i registraciju u nastavku.     

Autor: Dijana Majstorović
Simpozij "Pokaži srce - Novi...
Simpozij „Pokaži srce – novi iskoraci u sportskoj medicini“ Sveučilište u Puli, 25.10.2023., Dvorana „Pula“ Zgrada Fakulteta ekonomije i turizma, Preradovićeva 1/1             Raspored: 15:30 – 16:00  registracija sudionika 16:30 – 17:00 doc. dr. sc. Tomislav Madžar – „Preventivni sportski pregledi i prezentacija zdravstveno edukacijske platforme Pokaži srce“ 17:00 – 17:30  prof. dr. sc. Boban Dangubić – „Srčani zastoj na sportskom terenu“ 17:30 – 18:00 dr. Dragan Vujović – „Zdravstveni pregledi nogometaša – iskustva iz prakse“ 18:00 – 18:30  dr. sc. Mirela Marić – „Personalizirana prehrana – formula za sportski uspjeh“ 18:30 – 19:00  doc. dr. sc. Ivo Dumić-Čule – „Radiološka dijagnostika sportskih ozljeda“ Organizatori:  Institut za sportsku medicinu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Medicinski fakultet u Puli  Hrvatsko društvo za nogometnu medicinu HLZ-a Hrvatski nogometni savez  

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Postupak reakreditacije Sveučilišta,...
Dragi studenti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetit će Stručno povjerenstvo. Obvezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima. Ljubazno Vas molimo da se u utorak, 24. listopada 2023. g . s početkom u 12:00 sati u studentskoj dvorani u prizemlju studentskog doma - Paviljona 1 u što većem broju odazovete na sastanak sa Stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas. Više o samom postupku reakreditacije možete pronaći na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili na sljedećoj poveznici

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Informacija o postupku reakreditacije...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Sveučilište će posjetiti Stručno povjerenstvo. Želite li dostaviti svoj komentar članovima Stručnog povjerenstva, primjedbe i prijedloge ili želite pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-institucija  do 21. listopada 2023. g.   Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije Vašega visokog učilišta.

Autor: Dijana Majstorović
Orijentacijski dan za  studente prve...
Orijentacijski dan za studente prve godine stručnog prijediplomskog studija Sestrinstvo održat će se u  ponedjeljak, 2. listopada 2023 . u  14:15 sati  u  dvorani Pula, Preradovićeva 1 / 1   prizemlje (zgrada FET - a) Detalje ovog događaja saznajte u nastavku. Pozdravne riječi uputit će prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima prof. dr.sc. Mirjana Radetć-Paić,  v.d. dekan  Medicinskog fakulteta u Puli doc.dr.sc. Dragan Trivanović i voditeljica studija Dijana Majstorović, v.pred. 

Multiplier event: Final conference of...
Multiplier event: Final conference of “ Communication skills for students of vocational schools for medical professions: Design thinking for participatory medicine. ” – DesignCARE Thursday, September 21 , 2023 Juraj Dobrila University of Pula,  Lecture hall Istra , top floor in Petar Preradović Street 1, 52100 Pula, Croatia    

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Upisi u više godine studija u...
Upisi u više godine studija započet će u ponedjeljak 18. rujna i trajat će zaključno do 30. rujna 2023. godine. Studenti se upisuju putem ISVU  Studomata , ali tek utvrde da su im upisane sve ocjene iz položenih kolegija, jer datumom upisa sustav izrađuje račun temeljem nepoloženih ECTS bodova (do trenutka upisa).

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Obavijest o produljenju upisa
Obavještavaju se studenti da će upis na odabrani studij putem aplikacije za upise ( https://www.unipu.hr/upisi2023 ) moći obaviti do četvrtka 27 srpnja u 13 sati.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Obavijest o početku upisa
Dragi brucoši i brucošice, budući studenti i studentice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od danas u petak 21. srpnja mogući su upisi na odabrani studijski program. Upis je omogućen za sve studijske programe putem online aplikacije za upise. Molimo vas da upise potvrdite na aplikaciji i upišete se na odabrani studijski program. Aplikacija je dostupna na ovoj poveznici: https://www.unipu.hr/upisi2023 Upisi traju do ponedjeljka 24. srpnja u 17:00 sati. Upisi traju i tijekom vikenda. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Upute za online upise
Dragi brucoši i brucošice, budući studenti i studentice Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, zahvaljujemo vam na odabiru studijskih programa Sveučilišta Jurja Dobile u Puli. Prijava na sustav Za pristup web aplikaciji potrebni su vaš OIB, upisni broj te mail adresa putem koje ćete verificirati svoju prijavu (na datum početka upisa). Upisi su u potpunosti online Sveučilište Jurja Dobrile u Puli upise u prvu godinu prijediplomskih sveučilišnih studija, prijediplomskih stručnih studija i integriranih prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija vrši u potpunosti online, putem aplikacije "Upisi UniPu”. Aplikacija će biti dostupna na adresi  https://www.unipu.hr/upisi2023  gdje će svaki korak biti opisan uputama.

Usavršavanje na Sveučilištu u Pisi -...
U sklopu Erasmus+ mobilnosti voditeljica studija Sestrinstvo Dijana Majstorović, v. pred. boravila je na Sveučilištu u Pisi , Medical School, Department of Translational Research and New Technologies in Medicine and Surgery od 9. – 15. srpnja 2023.  Praktični dio mobilnosti bio je usmjeren na epigenetičke aspekate etiologije prirođenih srčanih grešaka u Downovom sindromu.  S obzirom na preliminarne rezultate istraživanja nastavljamo suradnju s prof. dr. sc. Fabio Coppedè i njegovim timom Andrea Stoccoro   i  Vanessa Nicolì , poslijedoktorandi.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Najava upisa na studijske programe...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli započet će postupak upisa na sveučilišne prijediplomske studijske programe, stručne prijediplomske studijske programe te sveučilišne integrirane studijske programe 21. srpnja 2023. Upisu će moći pristupiti kandidati koji su stekli prava na upis temeljem plasmana na konačnoj rang listi sukladno prijavi podnesenoj Središnjem prijavnom uredu putem mrežne stranice www.postani-student.hr.  Konačne rang liste za srpanjski upisni rok bit će objavljene 19. srpnja 2023. u 16 sati. Upisi će se provoditi putem online aplikacije za upis. Upute o postupku upisa putem online aplikacije za upis bit će naknadno objavljene.

Promocija stručnih prvostupnika...
Promocija stručnih prvostupnika Sestrinstva održala se u petak, 7.7.2023. godine u Dvorani Pula, Fakultet ekonimije i turizma, Preradovićeva 1/1 Promovirano je 39 redovnih i 13 izvanrednih stručnih prvostupnika studija Sestrinstva Čestitke stručnim prvostupnicima Sestrinstva!  https://www.glasistre.hr/pula/2023/07/07/promovirani-sveucilisni-prvostupnici-na-sveucilistu-jurja-dobrile-u-puli-profesori-poducavali-ali-872508?fbclid=IwAR25xbG4oVPfDscsHNIeWJ4JYDz8RGqZKbMOToDbNprJ9xETt-fHbB_gwgo    

Autor: Dijana Majstorović
Svečana promocija studij Sestrinstvo
POZIV NA SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMANATA MFPU-a Čast nam je pozvati vas na svečanu promociju diplomanata Medicinskog fakulteta u Puli koja će se održati u petak, 7. srpnja 2023. u dvorani Pula, Preradovićeva 1/1. Promocija će se održati za stručni preddiplomski studij Sestrinstva s početkom u 10 sati. Protokol održavanja promocije: 09:30 - okupljanje - priprema toga i kapa, organizacija povorke 10:00 - početak dodjele, pozdravni govor 10:15 - dodjela diploma, slikanje 11:15 - druženje i zakuska Obavještavaju se promoventi kako je zbog ograničenog broja mjesta u dvorani  maksimalan broj uzvanika u pratnji  koji prisustvuju svečanoj dodjeli ograničen na 3 osobe

U sklopu Erasmus+ mobilnosti na...
U sklopu Erasmus+ mobilnosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 10. – 17.5.2023. gostovala Sarah Rhynas, PhD sa Sveučilišta u Edinburghu (School of Health in Social Science, Nursing Studies. U sklopu mobilnosti Sarah Rhynas, PhD održala je radionicu za predavače i mentore Teaching in a clinical area  te predavanje za studente studija Sestrinstvo Nurse education in the United Kingdom and beyond and considering the potential for global partnerships in nursing and nurse education/research . 

Autor: Dijana Majstorović
Sretan Međunarodni dan sestrinstva
Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti, želimo Vam sretan Međunarodni dan sestrinstva https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day    

Autor: Dijana Majstorović
Tečaj I kategorije Proces zdravstvene...
Voditeljica studija Sestrinstvo, Dijana Majstorović, v. pred. održala je tečaj I kategorije Proces zdravstvene njege, Veleučilište u Šibeniku, 2. – 5.5.2023. Polaznice tečaja (predavači i mentori Ob Šibenik): Nikolina Višnjić Junaković, Nevena Šimunić, Roka Mrša, Matilda Majer, Natali Vuletin Gović, Kristina Arambašić, Iva Lazinica, Natalia Bačelić Baran, Nada Burić, Ivana Deur Klarić, Tihana Ježina i Iris Kišpulić Papak uz predavačice Veleučilišta u Šibeniku Vesnu Bušac, pred., Anu Žepinu Puzić, pred. i Andreu Vukša, pred. Iskustvo mentoriranja studenata na našem studiju polaznicama su online prezentirali naši mentori Božana Ilić, mag.med.techn., pred. i Boris Kopić, bacc.med.techn.

Voditeljica studija Sestrinstvo Dijana Majstorović, v. pred. za Glas Istre govori o studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Puli, razlozima nedostatka sestrinskog kadra te nezaobilaznoj ulozi studenata studija sestrinstva u procesu rada. Izvor: Glas Istre

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Gostovanje predavača Veleučilišta u...
Voditeljica studija sestrinstva Dijana Majstorović, v.pred. ugostila je nastavnice Veleučilišta u Šibeniku Vesnu Bušac, pred., Anu Žepinu Puzić, pred. i Andreu Vukša, pred. Tijekom gostovanja od 20. - 24.3.2023. nastavnice su hospitirale na nastavi kolegija Proces zdravstvene njege, razmijenile iskustva s predavačima i mentorima na prijediplomskom studiju sestrinstva i posjetile Opću bolnicu Pula. Centralna tema gostovanja bila je organizacija nastave na prijediplomskom studiju sestrinstva te mogućnosti buduće suradnje.

Autor: Dijana Majstorović
Sveučilište u Puli ušlo je u suradnju s Modnom katedrom te je sada moguće naručiti UNIPU hoodicu u dvije varijante.  Sve informacije o naručivanju i dostavi možete pronaći na  Modnoj katedri https://modnakatedra.com/kreatori/unipu/  Merch se šalje kasnije, točnije, krajem ožujka, jednom kada sve narudžbe budu prikupljene i definirane. Savjetujemo da pratite rok unutar kojega možete naručiti hoodicu. Shop je aktivan do određenog trenutka. 

Autor: David Opšivač
Sveučilište J. Dobrile u Puli organizira Dane otvorenih vrata Sveučilištakoji će se održati 8. i 9. veljače 2023 u dvorani Pula na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković". 8. veljače od 12h-14h održat će se okrugli stol na temu "Uloga Sveučilišta u kreiranju budućnosti Europe". Europa i svijet suočeni su s velikim promjenama, krenuvši od ekologije pa sve do socijalnih i ekonomskih izazova, digitalizacije i velikih političkih previranja. Inovacije, istraživanja, kultura i znanje ključni su u rješavanju nadolazećih promjena, a Sveučilišta su tijela koji te alate aktivno koriste, stvarajući tako pozitivno okruženje bazirano na akademskim vrijednostima. Kako bi Sveučilišta bila u stanju to učiniti, na Europi je da ih podrži putem osiguravanja slobode, autonomije i financiranja. 

Autor: Dijana Majstorović
Erasmus+ program
Luka Kolak, student preddiplomskog studija sestrinstva u ljetnom semestru boravi na studentskoj mobilnosti putem Erasmus+ programa na University of Madeira, School of Health o studijskom programu više na poveznici https://www.uma.pt/en/ensino/1o-ciclo/licenciatura-em-enfermagem/

Studenti III godine preddiplomskog...
Dana 24. studenog 2022. studenti III godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva sudjelovali su na tribini "Zaustavimo nasilje nad ženama". Tribinu je organizirala Policijska uprava istarska kako bi buduće  zdravstvene djelatnike pripremili na prepoznavanje različiti oblika nasilja i pravilno reagiranje te kako bi im dali uvid u postupak nadležnih službi nakon prijave nasilja, kao i u razne oblike pomoći koji se na području Istre nude žrtvama nasilja u obitelji.

Obavijest za kandidate za upis na...
U petak 21. listopada 2022. u 9:00 sati, Zagrebačka 30 obavit će se intervju s kandidatima prijavljenim na II. roku za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstva.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Rektorovo obraćanje studentima za...
Ispred Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osobna mi je čast i zadovoljstvo zaželjeti vam uspješnu i nadasve sigurnu novu akademsku godinu. Prošlih smo godina bili svjedoci mnogih izazova od kojih su i danas mnogi prisutni. Nadamo se da će nova akademska godina biti ipak manje izazovna i manje neizvjesna u odnosu na godine prije. Pred vas će biti novi ispitni i životni izazovi za koje sam siguran da cete ih uspješno svladati. Iako nikada nije bilo lako studirati, svi mi koji smo bili studenti znamo koji su izazovi studentskog života, posljednjih su godina, uslijed velike neizvjesnosti i društvenih transformacija, izazovi pred našim studentima svakako još i veci. Snagom volje i odlućnošću, naši su se studenti uspješno nosili sa svakim izazovom koji je pred njih postavljen. Siguran sam da će tako biti i u budućnosti u novoj akademskoj godini. 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Obavijest o rezultatima dodatne provjere
Svi kandidati koji su pristupili dodatnim provjerama za diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ostvarili su 120 bodova.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Obavijest za kandidate za upis na...
Medicinski fakultet u Puli provodi intervju za kandidate koji su se putem stranice studij.hr prijavili na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo Dokumentacija za prijavu na intervju treba sadržavati: ispunjen prijavni list Potvrda o uplati troškova provođenja intervjua u visini od 400 kuna na račun Medicinskog fakulteta, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: IBAN HR1923600001101931377, model HR00, poziv na broj primatelja 05005-OIB pristupnika, a kao svrhu navesti "troškovi provođenja intervjua"  

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Slobodna upisna mjesta u rujnu
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje slobodna upisna mjesta u rujnu

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Rezultati upisa u ljetnom roku i...
Prijave za upis na studij u jesenskom roku putem sustava  postani-student.hr  započele su 21. srpnja 2022. godine i traju do 19. rujna 2022. (do 13:59 sati) osim za upise na studije sljedećih visokih učilišta na kojima prijave završavaju ranije: Muzička akademija u Puli do 2. rujna 2022. i  Sveučilišni preddiplomski studij Dizajn i audiovizualne komunikacije do 8. rujna 2022. Više informacija dostupno je u natječaju i na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Web stranica kolegija Proces...
  Ideju da se studentima ponude sadržaji na način koji možete pronaći na web stranici pokrenule su studentice preddiplomskog stručnog studija sestrinstva pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Studentice Katarina Vuk, Kristina Mik, Lorena Dukmenić i Tatjana Jurić pod mentorstvom Dijane Majstorović, v. pred., sadržaje propisane izvedbenim nastavnim planom prezentirale na nov, kreativan i zanimljiv način. Postavljanje stranice predstavlja početak, platformu za razvoj Procesa zdravstvene njege na studiju sestrinstva u Puli.    https://pznj-mfpu.unipu.hr/

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Objava za medije: Sveučilište u Puli...
Danas su na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predstavljeni studijski programi koje provode Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti , Filozofski fakultet u Puli , Muzička akademija u Puli , Medicinski fakultet u Puli i Tehnički fakultet u Puli. Upisi na sve preddiplomske studijske programe traju do 18. srpnja. Prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić rekla je kako preddiplomskoj i integriranoj razini Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nudi ukupno 1.432 slobodna mjesta od čega za redovite studente 1.016, za izvanredne studente 282 i strane državljane 134. Već sada po privremenim rang listama popunjenost od 100% ima Znanost o moru, Studij sestrinstva, Japanski jezik, Engleski jezik i Rani predškolski odgoj i obrazovanje. Više od 70% popunjeni su studijski programi dizajna i audiovizualnih komunikacija, Informatika i Učiteljski studij.  

Autor: Sara Maga
Dragi roditelji i budući studenti, pozivamo vas da nam se pridružite na Informativnim danima koji se održavaju 14. lipnja 2022. od 17 do 19 sati u foajeu nove zgrade Fakulteta za ekonomiju i turizama "Dr. Mijo Mirković". Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli se po prvi puta održava Informativni dan za roditelje. S obzirom da su analize pokazale da pri izboru studija veliku ulogu imaju i roditelji, Sveučilište je odlučilo posebno informirati roditelje o svojoj širokoj lepezi studijskih programa te načinu i mogućnostima upisa. Na Sveučilištu se nadaju da će ovim događajem pomoći roditeljima budućih studenata sa korisnim informacijama i dilemama oko željenih studijskih programa.

Obavijest o pokretanju postupka...
Na temelju članka 41. i 45. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Vijeće Medicinskog fakulteta u Puli je na svojoj 9. redovitoj sjednici, održanoj 12. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka izbora dekana Medicinskog fakulteta u Puli. Imenovano je povjerenstvo za prikupljanje prijedloga i provođenje postupka izbora dekana u sastavu: prof. dr. sc. Damir Vrbanec, predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Dragica Bobinac, članica povjerenstva prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, član povjerenstva

Organizacija brzog antigenskog...
  Studenti preddiplomskog stručnog studija sestrinstva pulskog Sveučilišta Teofilović Anja, Tomašević Diana, Zurta Anamaria, Ivanović Luka i Jurjević Karlo uz mnogobrojne studentske obaveze, za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli provodili brza antigenska testiranja u svrhu sprječavanja širenja bolesti COVID-19. Naime, krajem prošle godine ukazala se potreba za provođenjem ove vrste testiranja za djelatnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i djelatnike Studentskog centa Pula te su od Komore medicinskih sestara licencirani studenti, pored studiranja, svakodnevno provodili antigenska testiranja pod mentorstvom Dijane Majstorović, v.pred. Od kraja prošle godine do travnja ove godine provedeno je ukupno 900 testiranja uz organizacijsku podršku prorektora izv. prof. dr. sc. Valtera Boljunčića.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Terenska nastava: Svjetski dan zdravlja
Studenti III godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva u sklopu kolegija Zdravstvena njega u zajednici pod mentorstvom Mare Kozić, bacc.med.techn. i Kristine Paule Bros, bacc. med. techn., na lokaciji Pula City Mall obilježili Svjetski dan zdravlja. Javnozdravstvena akcija uključivala je mjerenje arterijskog krvnog tlaka i glukoze u krvi s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja arterijske hipertenzije i šećerne bolesti.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Radionica "Osnovno održavanje...
U sklopu projekta "Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli" organizirana je radionica “Osnovno održavanje života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora” u sklopu kolegija Zdravstvena njega odraslih I za studente II godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva. Radionicu su vodili stručnjaci iz područja edukacije hitne medicine, Gordana Antić, dr.med., pred. i Dean Martić, univ.bacc.med.techn., uz pomoć djelatnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Terenska nastava: Javnozdravstvena...
Dana 19. ožujak 2022. održana je javnozdravstvena akcija na Gradskoj tržnici u Puli pod nazivom Dan u plavom u organizaciji Lige protiv raka te njenih partnera i prijatelja. Mjesec ožujak posvećen je svjesnosti borbe protiv raka debelog crijeva te važnosti odaziva na preventivne preglede. Na navedenoj akciji sudjelovali su studenti I godine diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva pod vodstvom nositelja kolegija "Promocija zdravlja i prevencija bolesti" izv.prof.dr.sc. Željka Jovanovića i studenti III godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva pod vodstvom nositeljice kolegija "Zdravstvena njega u zajednici" Davorke Rakić, dipl. med. techn., pred.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Radionica Moje emocije i ja
U sklopu projekta "Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli" održana je četverodnevna radionica “Moje emocije i ja” u sklopu kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika za studente III godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva, radionicu je vodio Radoslav Kosić prof. rehab., v.pred.  Radionica “Moje emocije i ja” osmišljena u cilju pomoći studentima u razumijevanju i učenju važnih spoznaja o emocijama i komunikacijskim vještinama. Pružanje pomoći osmišljeno je s ciljem upoznavanja sebe i uspostavljanja i održavanja uspješnih odnosa s okolinom. 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Terenska nastava: Epilepsy Purple Day
Studenti II godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva u sklopu kolegija Zdravstvena njega odraslih I pod mentorstvom Božane Ilić, mag.med.techn., pred. sudjelovali u obilježavanju Epilepsy Purple Day.

Medicinski fakultet u Puli po drugi put organizira program cjeloživotnog obrazovanja „Palijativna skrb s kliničkom praksom“. Kako je temelj palijativne skrbi multiprofesionalni timski rad, program je prilagođen za zdravstvene i nezdravstvene pružatelje palijativne skrbi. Predavači su zdravstveni i nezdravstveni profesionalci s višegodišnjim iskustvom rada s bolesnicima u potrebi palijativne skrbi i s njihovim obiteljima. Osim predavanja, vježbi i rada u grupama, polaznici će imati mogućnost rada s mobilnim palijativnim timovima.

Iz medija: Prve diplome na pulskom...
Studij Sestrinstva jako je važan radi obrazovanja medicinskih sestara na visokoškolskoj razini. Znamo da je sestrinski kadar deficitaran u EU-u, ali i u Hrvatskoj. Radi toga je ovo važan događaj za našu regiju jer je ovo prva promocija Sestrinstva u Istri i Puli uopće, kaže v. d. dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Mauro Štifanić.

Autor: Branko Velimirović
Svečana promocija studij Sestrinstva
POZIV NA SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMANATA MFPU-a (6.11.)   Čast nam je pozvati vas na prvu svečanu promociju diplomanata Medicinskog fakulteta u Puli  koja će se održati u subotu, 6. studenog 2021. u muzejsko – galerijskom prostoru Sveta Srca (De Villeov uspon 8, Pula). Promocija će se održati za stručni preddiplomski studij Sestrinstva s početkom u 12 sati.   Obzirom na primjenu epidemioloških mjera bit će omogućen live stream promocije preko sljedeće poveznice: https://unipu-hr.zoom.us/j/925 98743539

Početak nastave na preddiplomskom...
Za studente 1. godine  zimski semestar započinje u ponedjeljak 4. listopada Orijentacijskim danom – uvodnim predavanjem prorektorice za studente, obrazovne programe i suradnju Sveučilišta, dekana Medicinskog fakulteta u Puli, predstavnika Ureda za studente i obrazovne programe te predstavnice Studentskog zbora u velikoj dvorani Fakulteta ekonomije i turizma na adresi Preradovićeva ulica 1, Pula.

Upis na 1. godinu redovnog i...
Studij mogu upisati kandidati koji su završili stručni ili sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva i stekli zvanje prvostupnik/ca sestrinstva ili ekvivalentno (npr. viša medicinska sestra) te koji su na preddiplomskoj razini studija ostvarili prosjek ocjena ne manji od 3,0. O sadržaju upisne dokumentacije, rokovima te razredbenom postupku saznajte na stranici "Upisi":

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Studij medicine dobio podršku...
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri , prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju izv. prof. dr. sc Mirjana Radetić-Paić te ravnateljica Opće bolnice u Puli doc. dr. sc. Irena Hrstić sastali su se u banskim dvorima s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima Radovanom Fuchsom i Vilijem Berošem koje su izvjestili o smjernicama daljnjeg razvoja sveučilišta s naglaskom na otvaranju Studija medicine. Tom prilikom članovi Vlade iskazali su bezuvjetnu podršku za otvaranjem Studija medicine u Puli kojim se jamči razvoj sveučilišta i obrazovanja mladih.

Autor: Ivica Petrinić
Sretan Međunarodni dan sestrinstva...
Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti, želimo vam sretan Međunarodni dan sestrinstva. Podružnica HKMS IŽ organizira webinar pod nazivom "Izazovi medicinskih sestara i tehničara u doba COVID pandemije" koji će se održati 12. svibnja 2021. u 18 sati.

Najava konferencije MFPU-a "The...
Medicinski fakultet u Puli suorganizator je online konferencije "The New Paradigm in the Approach to Skeleton Diseases and Injuries" koja će se održati 19. veljače  2021. godine od 13 do 16.30 (na engleskom jeziku).

Doc. dr. sc. Marinko Rade dobitnik je saborske državne nagrade za znanost za 2019. godinu.

Edukacijski program palijativne skrbi...
Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prošlog tjedna započeo je program cjeloživotnog obrazovanja Palijativna skrb s kliničkom praksom . Voditelji programa su dr. sc. Julijana Franinović Marković, dr. Ante Ivančić i Sandra Ćakić Kuhar, dipl. soc. polit., istaknuti profesionalci koji niz godina sudjeluju u organizaciji i provođenju palijativne skrbi u Istarskoj županiji.

Autor: Ivica Petrinić
Orijentacijski dan za studente prve godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstva održat će se u prostorima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u ponedjeljak 5. listopada 2020. godine. Dolazak je obavezan, a studenti će dobiti studentske iskaznice (iksice).

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Upute za online upise u jesenskom...
Dragi brucoši, budući studenti Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, zahvaljujemo vam na odabiru studijskih programa Sveučilišta Jurja Dobile u Puli. Upisi na Sveučilištu Jurja Dobile u Puli će se provoditi online putem aplikacije Upisi UniPu. Aplikacija će biti dostupna na https://upisi.unipu.hr/ gdje će svaki korak biti opisan uputama. Više detalja možete pročitati u uputama koje smo pripremili i dostupne su putem ove poveznice: Upute za online upise

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Svim studentima koji se upisuju u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. u utorak, 28. srpnja 2020. godine u 12 sati, putem SMS-a, stići će obavijest o načinu korištenja AAI@EduHr korisničkih podataka i usluga Sveučilišta.

Informacije o nastavku upisa u prvu...
Daljni pristup upisima kroz aplikaciju Upisi UniPu koja je dostupna na poveznici https://upisi.unipu.hr/ bit će omogućen kandidatima koji su uplatom upisnine potvrdili namjeru upisa (nije potrebno dostavljati potvrdu o uplati).  Pristupni podatci za službeni mail i ostale usluge Sveučilišta dostavit će se putem SMS-a najkasnije u utorak, 28. srpnja 2020. 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Informacija o upisima u akademsku...
Svi pristupnici koji ostvare pravo upisa u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. i dobiju upisni broj od strane Središnjeg prijavnog ureda ( www.postani-student.hr ) pristupit će online upisima na odabrani studijski program na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kroz aplikaciju za upis. 

Medicinski fakultet u Puli po prvi put organizira program cjeloživotnog obrazovanja „Palijativna skrb s kliničkom praksom“. Program je namijenjen svim zainteresiranima i sastoji se od dva modula - za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike. Nastava će se odvijati petkom i subotom u popodnevnim satima tijekom srpnja. Po završetku, polaznik stječe 5 ECTS boda.