Vanjski suradnici

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

    Email    

  Docent

  doc. Manuela Avirović

       

  doc. dr. sc. Aldo Špelić

    Email    

  Profesor visoke škole

  dr. sc. Sonja Kalauz, prof. v. š.

    Email    

  Predavač

  mr. sc. Andrej Angelini, pred.

    Email    

  Gordana Antić, pred.

    Email    

  Sibil Benčić, pred.

    Email    

  Igor Dobrača, pred.

    Email    

  Daniela Fabris-Vitković, pred.

       

  Vedrana Fontana Mikulić, pred.

    Email    

  mr. sc. Loretta Hill Ivanković, pred.

    Email    

  Đurđica Ikić, pred.

    Email    

  Lada Kalagac Fabris, pred.

    Email    

  mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović, pred.

    Email    

  Roberto Licul, pred.

    Email    

  Suzana Mušković, pred.

    Email    

  Manuela Perković, pred.

    Email    

  Irina Pucić, pred.

    Email    

  Davorka Rakić, pred.

    Email    

  Kristina Ružić, pred.

    Email    

  Barbara Šarić, pred.

    Email    

  Nada Tadić, pred.

    Email    

  mr. sc. Davor Zoričić, pred.

    Email    

  Naslovni predavač

  Irena Fedel, pred.

    Email    

  Boris Grdinić, pred.

    Email    

  Ivica Šain, pred.

    Email    

  Edi Terlević, pred.

    Email    

  Mentor

  Tatjana Matteoni, dr. med.

       

  Nataša Zaccai, dipl. med. techn.

    Email