Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Igor Dobrača, pred.

Zvanje: predavač
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Medicinski fakultet u Puli

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Konzultacije

  • nakon svakog predavanja
  • prema dogovoru kontaktom na e-mail