Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti

Nikša Minić, mag. hist. održati će nastupno predavanje u ponedjeljak, 07. studenoga 2022. u 15:30 sati, zgrada FET-a, Preradovićeva 1/1, dvorana Pula na temu „Sestrinstvo nakon 1945. godine“, studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, u sklopu kolegija Osnove zdravstvene njege. https://unipu-hr.zoom.us/j/93267039065

Mirela Mrkanović Mišan, dr.med.  održati će nastupno predavanje u  ponedjeljak, 17.listopada 2022. u 18:00 sati,  dvorana OB Pula, Santoriova 24a,Pula na temu "Humana reprodukcija: obrada i liječenje neplodnog para", studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, za potrebe kolegija Ginekologija i opstetricija

Dr.sc. Matija Sošić, dr.med. spec.neurolog.  održati će nastupno predavanje u  petak, 14.listopada 2022. u 16:45 sati,  dvorana OB Pula, Santoriova 24a,Pula na temu „Ishemijska penumbra u suvremenoj neurologiji“, studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, za potrebe kolegija neurologija .

Dr.sc. Dolores Janko Labinac, dr.med. spec.neurolog.  održati će nastupno predavanje u  petak, 14.listopada 2022. u 16:00 sati,  dvorana OB Pula, Santoriova 24a,Pula na temu „Lezija nervusa facialisa i       nervusa trigeminusa i moždanih živaca koji inerviraju vanjske mišiće oka u kliničkoj praksi“, studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, za potrebe kolegija neurologija .

Najava nastupnog predavanja Valentine...
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 4. listopada 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnice za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatologija, Valentine Saint Georges, dr. med. Održat će nastupno predavanje u utorak, 11. listopada 2022., u 16.15, dvorana Amfiteatar, Rovinjska 14, Pula, na temu "Važnost našeg najvećeg organa", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, kolegij Dermatologija.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Najava nastupnog predavanja Ive...
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 4. listopada 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnice za izbor u  naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatologija, Ive Bešlić, dr. med. Održat će nastupno predavanje  u utorak, 11. listopada 2022., u 15.30, dvorana Amfiteatar, Rovinjska 14,Pula, na temu "Uvod u dermatologiju", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, kolegij Dermatologija.

Najava nastupnog predavanja Maje...
Dekan Medicinskog fakulteta u Puli, 25. svibnja 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnice za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana farmakologija, Maje Koroman, mag. pharm. Održat će nastupno predavanje u utorak, 31. svibnja 2022., u 15.30, dvorana Istra FET-a (Preradovićeva 1/1),  na temu „Pametni lijekovi u onkologiji", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, kolegij Farmakologija .

Nastupno predavanje Maše Biberić, dr....
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 14. travnja 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija. Maša Biberić, dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine održati će nastupno predavanje u srijeda, 20. travanj 2022., u 15:30 sati, dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/1, (dvorana TCR) na temu " Epiduralna analgezija u vaginalnom porodu ", studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Ginekologija i porodništvo.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Nastupno predavanje Siniše Zrna, dr....
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 14. travnja 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija. Siniša Zrna, dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine održati će nastupno predavanje u srijeda, 20. travanj 2022., u 16:15 sati, dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/1, (dvorana TCR) na temu " Tehnike anestezije pri carskom rezu ", studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Ginekologija i porodništvo

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Nastupno predavanje dr. sc. Bojana...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 18. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija. Dr. sc. Bojan Gluhačić održat će nastupno predavanje u četvrtak, 3. ožujka 2022., u 15.30 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Kolorektalni tumori" , studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Pedijatrija.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Nastupno predavanje dr. sc. Renata...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 18. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija. Dr. sc. Renat Mujagić održat će nastupno predavanje u četvrtak, 3. ožujka 2022., u 16:15 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Neonatalna žutica" , studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Pedijatrija.

Nastupno predavanje dr. sc. Jelene...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 18. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija. Dr. sc. Jelena Vlašić Tanasković održat će nastupno predavanje u četvrtak, 3. ožujka 2022., u 17.10 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Dijagnostika šećerne bolesti u pedijatrijskoj populaciji ", studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Pedijatrija.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Nastupno predavanje dr. sc. Mladena...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 18. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija. Dr. sc. Mladen Jašić održat će nastupno predavanje u četvrtak, 3. ožujka 2022., u 17.50 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Respiratorni distres sindrom u novorođenačkoj dobi" , studentima II. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Pedijatrija.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Nastupno predavanje Ive Ivkić, mag....
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 17. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Iva Ivkić, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 19 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Evaluacija u procesu zdravstvene njege" , studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Proces zdravstvene njege.

Nastupno predavanje Ljerka Armano,...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 17. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Ljerka Armano, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 14 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom-prikupljanje podataka" , studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Proces zdravstvene njege.

Nastupno predavanje Slobodana...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 17. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Slobodan Bratić, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 17:25 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Planiranje zdravstvene njege-utvrđivanje prioriteta i definiranje ciljeva u procesu zdravstvene njege" , studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Proces zdravstvene njege.

Nastupno predavanje Keti Glavaš, mag....
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 18. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Keti Glavaš, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 15:40 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom-sestrinske dijagnoze ", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, kolegij Proces zdravstvene njege

Nastupno predavanje Martine Močenić,...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 17. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Martina Močenić, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 18:15 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Planiranje zdravstvene njege: planiranje intervencija i plan zdravstvene njege ", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Proces zdravstvene njege

Nastupno predavanje Marine Jelinić,...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 18. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Marina Jelinić, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 16:25 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Formuliranje dijagnoza u procesu zdravstvene njege ", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Proces zdravstvene njege.

Nastupno predavanje Benjamina...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 17. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo. Benjamin Osmančević, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 14:45 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu  "Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom-analiza prikupljenih podataka" , studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Proces zdravstvene njege.

Nastupno predavanje Doris Brnobić...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 19. siječnja 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo. Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur. održat će nastupno predavanje u srijedu, 26. siječnja 2022., u 13 sati u dvorani TCR, Preradovićeva 1 (zgrada FET-a) na temu "Pravni problemi u hrvatskom zdravstvu u sklopu", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo na kolegiju Socijalno i zdravstveno zakonodavstno.

Nastupno predavanje Biserke...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 19. siječnja 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo. Biserka Radolović, dipl. iur. održat će nastupno predavanje u srijedu, 26. siječnja 2022., u 13:30 sati u dvorani TCR, Preradovićeva 1 (zgrada FET-a) na temu "Zdravstveno pravo u sudskoj praksi", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo na kolegiju Socijalno i zdravstveno zakonodavstno.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Nastupno predavanje Biljane...
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 19. siječnja 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo. Biljana Macanović, mag. iur. održat će nastupno predavanje u srijedu, 26. siječnja 2022., u 13.30 sati u dvorani TCR, Preradovićeva 1 (zgrada FET-a) na temu "Etika i pravo u suvremenoj medicini", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo na kolegiju Socijalno i zdravstveno zakonodavstno

Nastupno predavanje dr. med. spec....
V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 29. prosinca 2021. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija.

Nastupno predavanje dr. sc. Lade...
Dekan Medicinskog fakulteta u Puli, 6. listopada 2020. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavka 3. Zakona u radu).