Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 19 od 19
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Najava nastupnog predavanja Maje Koroman, mag. pharm. na temu "Pametni lijekovi u onkologiji" Objavljeno 26. 5. 2022. u 13:24  ( Ivica Petrinić )
[^] Nastupno predavanje Maše Biberić, dr. med. na temu "Epiduralna analgezija u vaginalnom porodu" Objavljeno 14. 4. 2022. u 13:40  ( Dominik Tomislav Vladić )
[^] Nastupno predavanje Siniše Zrna, dr. med. na temu "Tehnike anestezije pri carskom rezu" Objavljeno 14. 4. 2022. u 13:36  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 14. 4. 2022. u 14:17  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje dr. sc. Bojana Gluhačića, na temu "Kolorektalni tumori" Objavljeno 28. 2. 2022. u 13:15  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:21  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje dr. sc. Renata Mujagića, na temu "Neonatalna žutica" Objavljeno 28. 2. 2022. u 13:12  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:21  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje dr. sc. Jelene Vlašić Tanasković, na temu "Dijagnostika šećerne bolesti u pedijatrijskoj populaciji" Objavljeno 28. 2. 2022. u 13:09  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:22  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje dr. sc. Mladena Jašića, na temu "Respiratorni distres sindrom u novorođenačkoj dobi" Objavljeno 28. 2. 2022. u 13:01  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:22  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje Ive Ivkić, mag. med. techn., na temu "Evaluacija u procesu zdravstvene njege" Objavljeno 25. 2. 2022. u 13:51  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:22  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje Ljerka Armano, mag. med. techn., na temu "Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom-prikupljanje podataka" Objavljeno 25. 2. 2022. u 13:47  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:22  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje Slobodana Bratića, mag. med. techn., na temu "Planiranje zdravstvene njege-utvrđivanje prioriteta i definiranje ciljeva u procesu zdravstvene njege" Objavljeno 25. 2. 2022. u 13:44  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:23  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje Keti Glavaš, mag. med. techn., na temu "Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom-sestrinske dijagnoze" Objavljeno 25. 2. 2022. u 13:39  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:23  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje Martine Močenić, mag. med. techn., na temu "Planiranje zdravstvene njege-planiranje ,intervencija i plan zdravstvene njege" Objavljeno 25. 2. 2022. u 13:36  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:25  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje Marine Jelinić, mag. med. techn., na temu "Formuliranje dijagnoza u procesu zdravstvene njege" Objavljeno 25. 2. 2022. u 13:33  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:24  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje Benjamina Osmančevića, mag. med. techn., na temu "Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom-analiza prikupljenih podataka" Objavljeno 25. 2. 2022. u 13:30  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 3. 2022. u 13:24  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur., na temu "Pravni problemi u hrvatskom zdravstvu u sklopu" Objavljeno 21. 1. 2022. u 07:15  ( Dominik Tomislav Vladić ) Odobrio/la: Ivica Petrinić
[^] Nastupno predavanje Biserke Radolović, dipl. iur., na temu "Zdravstveno pravo u sudskoj praksi" Objavljeno 21. 1. 2022. u 07:13  ( Dominik Tomislav Vladić ) Odobrio/la: Ivica Petrinić
[^] Nastupno predavanje Biljane Macanović, mag. iur., na temu "Etika i pravo u suvremenoj medicini" Objavljeno 21. 1. 2022. u 07:09  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 21. 1. 2022. u 07:10  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje dr. med. spec. Željka Pušelje, epidemiologa, na temu "Presjek kroz pandemiju COVID 19 sa osvrtom na cijepljenje kao trenutno jedini dostupan alat za zaustavljanje pandemije" Objavljeno 3. 1. 2022. u 12:56  ( Dominik Tomislav Vladić ) Uređeno: 3. 1. 2022. u 13:02  (Dominik Tomislav Vladić)
[^] Nastupno predavanje dr. sc. Lade Kalagac na temu "Patofiziologija akutne i kronične boli" Objavljeno 7. 10. 2020. u 08:17  ( Ivica Petrinić )