Suradnici s drugih sastavnica Sveučilišta

Medicinski fakultet u Puli

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Nevenka Tatković

    Email    

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić

    Email    

  Docent

  doc. dr. sc. Ines Kovačić

    Email   24/4   385.52.377542

  doc. dr. sc. Gioconda Millotti

    Email    

  doc. dr. sc. Emina Pustijanac

    Email    

  Viši predavač

  Đeni Zuliani, v. pred.

    Email    

  Povjera predavanja

  Sanja Tatković, dipl. psih.

    Email