Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povjerenstva

Povjerenstvo za kvalitetu i nastavu

prof. dr. sc. Dragica Bobinac (predsjednica)

doc. dr. sc. Lorena Honović

Dijana Majstorović, v. pred.

v. pred. Nikša Minić, mag. hist.

Povjerenstvo za promidžbu i komunikacije studenata

prof. dr. sc. Dragica Bobinac

doc. dr. sc. Mladen Jašić

Dijana Majstorović, v. pred

David Opšivač, asistent

Vanja Crnjin Đurić, studentica diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva

Katraina Vuk, studentica preddiplomskog stručnog studija sestrinstva

Anja Teofilović, studentica preddiplomskog stručnog studija sestrinstva

Boris Kopić,  student diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva

Povjerenstvo za izbor mentora

Dijana Majstorović, v. pred. (predsjednica)

prof. dr. sc. Dragica Bobinac

predstavnik suradne ustanove

ECTS koordinator MFPU

Dijana Majstorović, v. pred.

Radna skupina za izradu Plana rodne ravnopravnosti 2022.-2027.

doc. dr. sc. Lorena Honović

Dijana Majstorović, v. pred.