Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O Fakultetu

Sveučilišni Senat donio je odluku o osnivanju Medicinskog fakulteta (MF) čime se želi znatno osnažiti medicinska djelatnost u Puli i Istri. Fakultet je osnovan i registriran pri Trgovačkom sudu u Pazinu 22. kolovoza 2019. godine i zapošljava ugledne profesore s međunarodnim iskustvom. Uskoro se otvara i nova moderna bolnica kao sastavni dio studija. Fakultet je postupkom međunarodne prosudbe akreditiran za izdavanje dopusnice  za obavljanje znanstvene djelatnosti. U listopadu 2018. za v. d. dekana rektor Sveučilišta imenovao je prof. dr. sc. Krešimira Pavelića. U lipnju 2019. Krešimir Pavelić je na sjednici fakultetskog vijeća jednoglasno izabran za dekana dok su prof. dr. sc. Dragica Bobinac i prof. dr. sc. Damir Vrbanec izabrani za prodekane.

Pored znanstvene djelatnosti koja se trenutno odvija u nekoliko ustanova u području kliničke i temeljne medicine fakultet će voditi brigu o kontinuiranoj stručnoj i znanstvenoj edukaciji. Suradnici Fakulteta objavili su u kratkom razdoblju postojanja 25 znanstvenih radova u međunarodnim recenziranim časopisima citiranim u svjetskim bazama te realizirali nekoliko međunarodnih projekata.

Fakultet će se trajno smjestiti u zgradi mornaričke bolnice u Negrijevoj ulici dok će eksperimentalni znanstveni pogon biti lociran u Zagrebačkoj ulici u predjelu kampusa. Velik dio nastavne i stručne djelatnosti Fakulteta odvijat će se u novoj bolnici. 

U okviru fakulteta odvija se Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo.  

Više: