Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biomedicinska statistika (233198)
- 55
(25P+5S+25PK)
1 INFO
5.0 Filozofija i teorije u sestrinstvu (233194)
Kalauz, S.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Informacijsko - komunikacijske tehnologije u sestrinstvu (233199)
Baždarić, K.; Dobrača, I.
- 60
(10P+20S+30PK)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (233195)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Pravni aspekti rukovođenja u sestrinstvu (233200)
Radolović, O.; Hill Ivanković, L.
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
3.0 Razvojan psihologija (233196)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
5.0 Upravljanje rizičnim situacijama u procesima liječenja i zdravstvene njege (233197)
Pustijanac, E.
- 55
(15P+25S+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Osnove modernog upravljanja (233208)
Gonan Božac, M.
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
4.0 Promocija zdravlja i prevencija bolesti (233204)
Jovanović, Ž.
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
5.0 Retorika u zdravstvu (233201)
Vukić, T.
- 55
(15P+20A+20S)
2 INFO
3.0 Upravljanje stresom (233203)
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
4.0 Upravljanje sustavom kvalitete zdravstvene njege (233202)
Hrstić, I.; Rade, M.; Majstorović, D.
- 55
(15P+20S+20PK)
2 INFO
5.0 Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (233207)
Kalauz, S.
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij SSD II semestar
=> Obvezno odabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dentalna medicina (233216)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Nutraceutici (233213)
Pavelić, K.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Participatorna medicina: suradnja za bolje zdravstvo (233217)
- 40
(20P+20S)
2 INFO
3.0 Problemi medicine starije životne dobi (233211)
Vrbanec, D.; Trivanović, D.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Proizvodnja, kontrola kvalitete, sigurnost i upotreba krvnih pripravaka (233214)
Josić, Đ.
- 30
(15P+5S+10PK)
2 INFO
3.0 Skrb o bolesniku s kroničnom ranom (233212)
Hrstić, I.
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Umijeće javnog govora (233209)
Vukić, T.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Uvod u muzikoterapiju (233215)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Zdravstvena pismenost u sestrinstvu (233210)
Dobrača, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biomedicinska statistika (233198)
- 55
(25P+5S+25PK)
1 INFO
5.0 Filozofija i teorije u sestrinstvu (233194)
Kalauz, S.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Informacijsko - komunikacijske tehnologije u sestrinstvu (233199)
Baždarić, K.; Dobrača, I.
- 60
(10P+20S+30PK)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (233195)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Pravni aspekti rukovođenja u sestrinstvu (233200)
Radolović, O.; Hill Ivanković, L.
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
3.0 Razvojan psihologija (233196)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
5.0 Upravljanje rizičnim situacijama u procesima liječenja i zdravstvene njege (233197)
Pustijanac, E.
- 55
(15P+25S+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Osnove modernog upravljanja (233208)
Gonan Božac, M.
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
4.0 Promocija zdravlja i prevencija bolesti (233204)
Jovanović, Ž.
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
5.0 Retorika u zdravstvu (233201)
Vukić, T.
- 55
(15P+20A+20S)
2 INFO
3.0 Upravljanje stresom (233203)
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
4.0 Upravljanje sustavom kvalitete zdravstvene njege (233202)
Hrstić, I.; Rade, M.; Majstorović, D.
- 55
(15P+20S+20PK)
2 INFO
5.0 Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (233207)
Kalauz, S.
- 60
(30P+15S+15PK)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij SSD II semestar
=> Obvezno odabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dentalna medicina (233216)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Nutraceutici (233213)
Pavelić, K.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Participatorna medicina: suradnja za bolje zdravstvo (233217)
- 40
(20P+20S)
2 INFO
3.0 Problemi medicine starije životne dobi (233211)
Vrbanec, D.; Trivanović, D.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Proizvodnja, kontrola kvalitete, sigurnost i upotreba krvnih pripravaka (233214)
Josić, Đ.
- 30
(15P+5S+10PK)
2 INFO
3.0 Skrb o bolesniku s kroničnom ranom (233212)
Hrstić, I.
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Umijeće javnog govora (233209)
Vukić, T.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Uvod u muzikoterapiju (233215)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Zdravstvena pismenost u sestrinstvu (233210)
Dobrača, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj