Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kalauz, S.
-
60
30P+30S
1
6.0
Babić, S.; Matošević, G.
-
60
10P+20S+30PK
1
5.0
Kostelić, K.
60
30P+30A
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
Radolović, O.
-
45
15P+15S+15PK
1
5.0
Pustijanac, E.
-
55
15P+25S+15PK
1
3.0
Bogdanović, M.
-
45
30P+15PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Gonan Božac, M.; Vizjak, M.
-
60
30P+15S+15PK
2
4.0
Jovanović, Ž.
-
45
15P+15S+15PK
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15PK
2
5.0
Kišiček, G.
-
55
15P+20S+20A
2
4.0
Hrstić, I.; Rade, M.
-
55
15P+20S+20PK
2
5.0
Aleksijević, A.
-
60
30P+15S+15PK
2
ECTS Izborni kolegij SSD II semestar
=> Obvezno odabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
2
3.0
Vrbanec, D.; Trivanović, D.
-
30
15P+15S
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15A
2
3.0
Hrstić, I.
-
30
15P+15PK
2
3.0
Vukić, T.
-
30
15P+15A
2
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Diković, M.
-
60
30P+15S+15A
3
ECTS Diplomski studij Sestrinstvo - Modul Menadžment u sestrinstvu
=> Ne može se upisati bez odslušanog predmeta Osnove modernog upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Paulišić, M.; Benazić, A.
-
45
15P+15S+15A
3
5.0
Gonan Božac, M.; Vizjak, M.
-
55
15P+20S+20A
3
5.0
Paulišić, M.; Vizjak, M.
-
55
15P+20S+20A
3
5.0
Gonan Božac, M.; Vizjak, M.
-
55
15P+20S+20A
3
5.0
Paulišić, M.
-
55
15P+20S+20A
3
ECTS Diplomski studij Sestrinstvo - Nastavnički modul
=> Izabrati sve ponuđene kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Diković, M.
-
60
15P+15S+30A
3
6.0
Ljubešić, M.; Majstorović, D.
-
60
30P+15S+15A
3
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15A
3
6.0
Radetić-Paić, M.
-
60
30P+15S+15A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0
-
30
30S
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kalauz, S.
-
60
30P+30S
1
6.0
Babić, S.; Matošević, G.
-
60
10P+20S+30PK
1
5.0
Kostelić, K.
60
30P+30A
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
Radolović, O.
-
45
15P+15S+15PK
1
5.0
Pustijanac, E.
-
55
15P+25S+15PK
1
3.0
Bogdanović, M.
-
45
30P+15PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Gonan Božac, M.; Vizjak, M.
-
60
30P+15S+15PK
2
4.0
Jovanović, Ž.
-
45
15P+15S+15PK
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15PK
2
5.0
Kišiček, G.
-
55
15P+20S+20A
2
4.0
Hrstić, I.; Rade, M.
-
55
15P+20S+20PK
2
5.0
Aleksijević, A.
-
60
30P+15S+15PK
2
ECTS Izborni kolegij SSD II semestar
=> Obvezno odabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
2
3.0
Vrbanec, D.; Trivanović, D.
-
30
15P+15S
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15A
2
3.0
Hrstić, I.
-
30
15P+15PK
2
3.0
Vukić, T.
-
30
15P+15A
2
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Diković, M.
-
60
30P+15S+15A
3
ECTS Diplomski studij Sestrinstvo - Modul Menadžment u sestrinstvu
=> Ne može se upisati bez odslušanog predmeta Osnove modernog upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Paulišić, M.; Benazić, A.
-
45
15P+15S+15A
3
5.0
Gonan Božac, M.; Vizjak, M.
-
55
15P+20S+20A
3
5.0
Paulišić, M.; Vizjak, M.
-
55
15P+20S+20A
3
5.0
Gonan Božac, M.; Vizjak, M.
-
55
15P+20S+20A
3
5.0
Paulišić, M.
-
55
15P+20S+20A
3
ECTS Diplomski studij Sestrinstvo - Nastavnički modul
=> Izabrati sve ponuđene kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Diković, M.
-
60
15P+15S+30A
3
6.0
Ljubešić, M.; Majstorović, D.
-
60
30P+15S+15A
3
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15A
3
6.0
Radetić-Paić, M.
-
60
30P+15S+15A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0
-
30
30S
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj