Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastavnici


Nastavno osoblje MFPU-a

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Dragica Bobinac

  dragica.bobinac@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Damir Vrbanec

  damir.vrbanec@unipu.hr    

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

  dragan.schwarz@unipu.hr    

  Viši predavač

  Dijana Majstorović, v. pred.

  dijana.majstorovic@unipu.hr    

  Predavač

  dr. sc. Dolores Janko-Labinac, pred.

  dolores.janko-labinac@unipu.hr    

  Asistent

  David Opšivač, dr.dent.med.

  david.opsivac@unipu.hr