Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Dijana Majstorović, v. pred.

Zvanje: viši predavač
Funkcija:Voditeljica preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo
Interni telefon:+385 (52) 877 425
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://mfpu.unipu.hr/mfpu/dijana.majstorovic
URL službenih stranica na Webu: https://mfpu.unipu.hr/
Organizacijska jedinica: Medicinski fakultet u Puli
Godina diplomiranja:2013.
Na sveučilištu od:2017.

Nastava

diplomski

preddiplomski

Konzultacije

Petak 14:00 - 14:45 (uz prethodnu najavu e - mailom)

Životopis

Obrazovanje

2017./2018. – … Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2014. – 2017. Razlikovni modul za stjecanje uvjeta za upis na Poslijediplomski studij iz psihologije, Filozofski fakultet,  Sveučilište u Rijeci
2011. – 2013. Diplomski studij sestrinstva, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2010. – 2011. Program stjecanja nastavničkih kompetencija, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
2007. – 2010. Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

 • stipendija doktorandima Sveučilišta u Rijeci
 • stipendija Istarske županije
 • Dekanova nagrada za postignuti uspjeh, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • stipendija Rockwool Adriatic grupe 
 • 2018., 2020. nagrada Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • 2019. nagrada Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za postignute izvrsne rezultate i ostvaren značajan institucijski doprinos

Mentor - završni rad

 • Vanja Crnjin Đurić (2020) Metodički pristup nastavi procesa zdravstvene njege – Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
 • Antonela Alavanja (2020) Metodički pristupi nastavi procesa zdravstvene njege – Planiranje zdravstvene njege

Izabrane publikacije

Majstorović, D., Barišić, A., Štifanić, M., Dobrača, I., & Vraneković, J. (2021). The Importance of Genomic Literacy and Education in Nursing. Frontiers in genetics12, 759950. https://doi.org/10.3389/fgene.2021.759950

Majstorović, D., Štifanić, M., Diković, M. (2021). Elaborat studijskog programa, diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo.

Majstorović, D., Barišić, A.,  Bilić-Čače, I., Štifanić, M., Vraneković, J. (2021) Functional DNMT3B promoter polymorphism (rs1569686) and risk for congenital heart defects in Down syndrome. 2nd Congress of Geneticists in Bosnia and Herzegovina.

Vraneković, J., Barišić, A., Majstorović, D., Babić Božović, I., Bilić Čače, I, Brajenović Milić, B. (2021) DNA METHYLTRANSFERASE GENES AND CONGENITAL HEART DEFECTS IN DOWN SYNDROME.13th European Cytogenomics Conference.

Puljak, L., Čivljak, M., Haramina, A., Mališa, S., Čavić, D., Klinec, D., Aranza, D., Mesarić, J., Skitarelić, N., Zoranić, S., Majstorović, D., Neuberg, M., Mikšić, Š., Ivanišević, K. (2020) Attitudes and concerns of undergraduate university health sciences students in Croatia regarding complete switch to elearning during COVID-19 pandemic: a survey. BMC Medical Education. 20:416

Vraneković, J., Slivšek, G.,  Majstorović, D. Methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase gene and congenital heart defects in Down syndrome. (2020). Genetics&Applications, 4:1; 12-17 doi:10.31383/ga.vol4iss1pp12-17

Majstorović D, Dobrača I, Crnjin Đurić V, Alavanja A. (2019) Intervencije za unaprjeđenje palijativne skrbi u ustanovama za starije i nemoćne osobe.

Dobrača, I., Majstorović, D., Štifanić, M. (2019) Standardi zanimanja u sestrinstvu u Republici Hrvatskoj

Majstorović, D., Dobrača, I., Ožbolt, N., Simić, Lj., Subašić, A. (2019.) E-učenje putem portala Hrvatske komore medicinskih sestara.

Dobrača, I.,  Rubil, V.,  Bubalo, M., Koporčić, V., Lozić, K.,  Đapić, V.,  Majstorović, D. (2019) Uloga medicinske sestre u timskom radu

Majstorović, D., Vraneković, J.,  Štifanić, M. (2018.) Važnost edukacije o medicinskoj genetici u sestrinstvu.

Majstorović, D., Humbal, J., Korent, K.,  Zeman, J., Štifanić, M., Gavrilović A. (2018.) Analiza studentskog znanja o dobroj higijenskoj praksi.

Majstorović, D., Pustijanac, E., Bekčec, Ružica S., Đapić, V., Ožbolt, N., Simić, Lj. (2018.) Izborni kolegiji na preddiplomskom studiju sestrinstva u Republici Hrvatskoj.

Majstorović, D., Pustijanac, E., Alavanja, A.,  Brenko, S., Hasanbašić, U. (2018.) Analiza sadržaja iz palijativne skrbi u udžbenicima zdravstvene njege.

Bekčec, Ružica S., Korent, K., Brezak, A., Majstorović, D. (2018.) Palijativna skrb u medijima.

Profesionalni interesi i članstva

2022. - ... članica Komunikacijskog tima za upisnu promociju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2022. - ...  članica Povjerenstva za kvalitetu i nastavu MFPU

2022. članica radne skupine za provedbu samoanalizu MFPU

2020.  -… članica Konferencije fakulteta zdravstvenih studija RH

2020. - …članica Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (MFPU)

­2019. - … ECTS koordinator za preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

2019. - … članica Povjerenstva za komunikacije i promidžbu MFPU 

2019. - … članica Vijeća MFPU

2019. - ... Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS)

­2018. - … voditeljica preddiplomskog stručnog studija Sestrinstva

2018. - … Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

2018. - 2019. članica Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (OPZS)

2017. - … predsjednica povjerenstva za izbor mentora (preddiplomski stručni studij Sestrinstvo)

2017. International Society of Nurses in Genetics 

2003. – …Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS)

Izabrani projekti

 • Communication skills and diversity competence for students of vocational Schools for Medical Professions: Design thinking for participatory medicine (u okviru programa Erasmus+)
 • Razvoj i unaprjeđenje studijskih programa sukladno HKO – u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 • Epigenetički i genetički čimbenici u etiologiji prirođenih srčanih grešaka u osoba sa sindromom Down - uniri-biomed-18-230,1393
 • Proučavanje kolonizacije bakterija u novoj Općoj bolnici Pula i njihove potencijalne povezanosti s bolničkim infekcijama; Institucijski projekt Odjela za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta u Puli, Glavni istraživač: doc.dr.sc. Emina Pustijanac

Povijest zaposlenja

1.6.2017. - ... Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

01.09.2012. – 31.5.2017. Dom za starije osobe Raša

17.09.1997. – 31.08.2012. Istarski domovi zdravlja, Ispostava Labin