O djelatniku

Dijana Majstorović, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Funkcija: Voditeljica stručnog preddiplomskog studija Sestrinstvo

Konzultacije:

Petak 14:00 - 14:45 (uz prethodnu najavu e - mailom)

Telefon kućni:
052 377 084
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Medicinski fakultet u Puli
Godina diplomiranja:
2013.
Na katedri od:
2017.

Nastava

Životopis

Obrazovanje

2017./2018. – … Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2014. – 2017. Razlikovni modul za stjecanje uvjeta za upis na Poslijediplomski studij iz psihologije, Filozofski fakultet,  Sveučilište u Rijeci
2011. – 2013. Diplomski studij sestrinstva, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2010. – 2011. Program stjecanja nastavničkih kompetencija, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
2007. – 2010. Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja
stipendija doktorandima Sveučilišta u Rijeci
stipendija Istarske županije
Dekanova nagrada za postignuti uspjeh, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
stipendija Rockwool Adriatic grupe 

Izabrane publikacije

Majstorović D, Dobrača I, Crnjin Đurić V, Alavanja A. (2019) Intervencije za unaprjeđenje palijativne skrbi u ustanovama za starije i nemoćne osobe.

Dobrača, I., Majstorović, D., Štifanić, M. (2019) Standardi zanimanja u sestrinstvu u Republici Hrvatskoj

Majstorović, D., Dobrača, I., Ožbolt, N., Simić, Lj., Subašić, A. (2019.) E-učenje putem portala Hrvatske komore medicinskih sestara.

Dobrača, I.,  Rubil, V.,  Bubalo, M., Koporčić, V., Lozić, K.,  Đapić, V.,  Majstorović, D. (2019) Uloga medicinske sestre u timskom radu
Majstorović, D., Vraneković, J.,  Štifanić, M. (2018.) Važnost edukacije o medicinskoj genetici u sestrinstvu.
Majstorović, D., Humbal, J., Korent, K.,  Zeman, J., Štifanić, M., Gavrilović A. (2018.) Analiza studentskog znanja o dobroj higijenskoj praksi.
Majstorović, D., Pustijanac, E., Bekčec, Ružica S., Đapić, V., Ožbolt, N., Simić, Lj. (2018.) Izborni kolegiji na preddiplomskom studiju sestrinstva u Republici Hrvatskoj.
Majstorović, D., Pustijanac, E., Alavanja, A.,  Brenko, S., Hasanbašić, U. (2018.) Analiza sadržaja iz palijativne skrbi u udžbenicima zdravstvene njege.
Bekčec, Ružica S., Korent, K., Brezak, A., Majstorović, D. (2018.) Palijativna skrb u medijima.

Profesionalni interesi i članstva

2019. Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
2019. - ... ECTS koordinator za preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

2019. - ... Povjerenstvo za promidžbu MFPU

2019. Povjerenstvo za promidžbu Odjela za prirodne i zdravstvene studije

2019. - ... Hrvatska udruga medicinskih sestara
2018. - ... Voditeljica preddiplomskog stručnog studija Sestrinstva
2018. - 2019. Glavni odbor za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
2017. - ... Povjerenstvo za izbor mentora za preddiplomski stručni studiji Sestrinstvo 
2017. – …International Society of Nurses in Genetics 
2003. – …Hrvatska komora medicinskih sestara 

Izabrani projekti

Razvoj i unaprjeđenje studijskih programa sukladno HKO – u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Epigenetički i genetički čimbenici u etiologiji prirođenih srčanih grešaka u osoba sa sindromom Down - uniri-biomed-18-230,1393

Povijest zaposlenja

1.6.2017. - ... Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

01.09.2012. – 31.5.2017. Dom za starije osobe Raša

17.09.1997. – 31.08.2012. Istarski domovi zdravlja, Ispostava Labin