Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Dijana Majstorović, v. pred.

Zvanje: viši predavač
Funkcija:Voditeljica stručnog prijediplomskog studija Sestrinstvo; v.d. voditeljice diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo
Interni telefon:+385 (52) 877 425
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://mfpu.unipu.hr/mfpu/dijana.majstorovic
URL službenih stranica na Webu: https://mfpu.unipu.hr/
Organizacijska jedinica: Medicinski fakultet u Puli
Godina diplomiranja:2013.
Na sveučilištu od:2017.

Nastava

diplomski

prijediplomski

Konzultacije

Petak 14:00 - 14:45 (uz prethodnu najavu e - mailom)

Životopis

Obrazovanje

2017./2018. – … Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2014. – 2017. Razlikovni modul za stjecanje uvjeta za upis na Poslijediplomski studij iz psihologije, Filozofski fakultet,  Sveučilište u Rijeci
2011. – 2013. Diplomski studij sestrinstva, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2010. – 2011. Program stjecanja nastavničkih kompetencija, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
2007. – 2010. Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

 • stipendija doktorandima Sveučilišta u Rijeci
 • stipendija Istarske županije
 • Dekanova nagrada za postignuti uspjeh, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • stipendija Rockwool Adriatic grupe 
 • 2018., 2020. nagrada Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • 2019., 2021., 2022.  nagrada Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za postignute izvrsne rezultate i ostvaren značajan institucijski doprinos

Mentor - završni rad

 • Vanja Crnjin Đurić (2020) Metodički pristup nastavi procesa zdravstvene njege – Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
 • Antonela Alavanja (2020) Metodički pristupi nastavi procesa zdravstvene njege – Planiranje zdravstvene njege
 • Delita  Damjanović (2022) Intervencije za sprečavanje padova u domovima za starije osobe 
 • Teodora Hristovska (2022) Didaktički materijali u obrazovanju starijih osoba
 • Ana Mikić (2023) Mnemotehnike u nastavi zdravstvene njege

Ostale kvalifikacije za izvođenje nastave

3. veljače 2022. edukacija "Usavršavanje nastavničkih kompetencija za visokoškolske nastavnike", Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta u splitu, u okviru aktivnosti na HKO Projektu: Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije, (E4), UP.03.1.1.03.0071. 

25 - 28. siječnja 2022. nastavničko usavršavanje u području stjecanja nastavničkih kompetencija "Set radionica u iz područja pedagoških kompetencija". Pula, Razvoj i unaprjeđenje studijskih programa sukladno HKO – u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

14. - 17. prosinca 2021. nastavničko usavršavanje u području stjecanja nastavničkih kompetencija "Set radionica iz područja psihologije: vrednovanje ishoda učenja i emocionalna inteligencija nastavnika". Pula, Razvoj i unaprjeđenje studijskih programa sukladno HKO – u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

2021. online radionica "ABCtoVLE radionica online", Centar za e - učenje.

2021. radionica "Izrada IPN -a" Pula, Razvoj i unaprjeđenje studijskih programa sukladno HKO – u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

2018. radionica o ishodima učenja, Pula, Agencija za znanost i visoko obrazovanje. 

2017. Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju (7 ECTS-a)

2016./2017. asistent, kolegij Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika, Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Puli, Medicinski fakultet Osijek

2013. mentor u kliničkom okruženju studenata dodiplomskog strukovnog studijskog programa (Murska Sobota , Europski centra Maribor, Alma Mater Europea)

2010. – 2011. Program stjecanja nastavničkih kompetencija, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (66 ECTS-a)

Festival znanosti

voditeljica aktivnosti preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

18. Festival znanosti – od 8. do 13. travnja 2019. Tema festivala „BOJE“ Festival znanosti u Puli

17. Festival znanosti – od 16. do 21. travnja 2018. Tema festivala „OTKRIĆA“ Festival znanosti u Puli

Festival znanosti - od 2. - 7.5. 2022. Život od mikro do makro 

Izabrane publikacije

Majstorović, Dijana; Barišić, Anita; Vraneković, Jadranka. Genetički čimbenici u etiologiji prirođenih srčanih grešaka u Downovom sindromu// Medicina Fluminensis, 59/2023 (2023) 3 ; str. 257-264. https://doi.org/10.21860/medflum2023_306343

Barišić, A., Ravančić Ergović, M., Majstorović, D., Vraneković, J.  Micronutrient status in children and adolescents with Down syndrome: systematic review and meta-analysis. Journal of Intellectual Disability Research. 2023. https://doi.org/10.1111/jir.13042 

Majstorović D, Barišić A, Božović IB, Čače IB, Čače N, Štifanić M, Vraneković J. DNMT3B rs2424913 as a Risk Factor for Congenital Heart Defects in Down Syndrome. Genes. 2023; 14(3):576. https://doi.org/10.3390/genes14030576

Pustijanac E, Hrenović J, Vranić-Ladavac M, Močenić M, Karčić N, Lazarić Stefanović L, Hrstić I, Lončarić J, Šeruga Musić M, Drčelić M, Majstorović D, Kovačić I. Dissemination of Clinical Acinetobacter baumannii Isolate to Hospital Environment during the COVID-19 Pandemic. Pathogens. 2023; 12(3):410. https://doi.org/10.3390/pathogens12030410

Majstorović, D., Barišić, A., Štifanić, M., Dobrača, I., & Vraneković, J. (2021). The Importance of Genomic Literacy and Education in Nursing. Frontiers in genetics12, 759950. https://doi.org/10.3389/fgene.2021.759950 Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Puljak, L., Čivljak, M., Haramina, A., Mališa, S., Čavić, D., Klinec, D., Aranza, D., Mesarić, J., Skitarelić, N., Zoranić, S., Majstorović, D., Neuberg, M., Mikšić, Š., Ivanišević, K. (2020) Attitudes and concerns of undergraduate university health sciences students in Croatia regarding complete switch to elearning during COVID-19 pandemic: a survey. BMC Medical Education. 20:416

Vraneković, J., Slivšek, G.,  Majstorović, D. Methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase gene and congenital heart defects in Down syndrome. (2020). Genetics&Applications, 4:1; 12-17 doi:10.31383/ga.vol4iss1pp12-17

Poglavlje u knjigama

The Importance of Genomic Literacy and Education in Nursing. Majstorović, Dijana ; Barišić, Anita ; Štifanić, Mauro ; Dobrača, Igor ; Vraneković, Jadranka
Poglavlja u knjigama, 2022.

Elaborat

Majstorović, D., Štifanić, M., Diković, M. (2021). Elaborat studijskog programa, diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo.

Majstorovi, D., Antić, G. (2023) Program cjeloživotnog obrazovanja “Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine”

Konferencije

Majstorović, Dijana, Ivanović, Luka, Jurjević, Karlo, Teofilović, Anja, Tomašević, Diana, Trajkovski Katarina, Zurta Anamaria. Standardizirani operativni postupci u zdravstvenoj njezi, standardizirani ili ne? / Global trends in nursing and healthcare - knjiga sažetaka / Zagreb, 2022. str. 20-20. https://www.bib.irb.hr/1222087

Majstorović, Dijana; Dukmenić, Lorena; Jurić, Tatjana; Mik, Kristina; Vuk, Katarina; Dobrača, Igor. Proces zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli // Global trends in nursing and healthcare - knjiga sažetaka. Opatija, Hrvatska, 2022. str. 28-28. https://www.bib.irb.hr/1222031

Majstorović, DIjana; Dobrača, Igor. Obrazovanje u području palijativne skrbi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli // Konačni program i knjiga sažetaka. Pula, Hrvatska, 2022. str. 51-51. https://www.bib.irb.hr/1219303

Dobrača, Igor; Majstorović, Dijana. Radovi na temu palijativne skrbi u hrvatskim sestrinskim časopisima na portalu Hrčak // Konačni program i knjiga sažetaka. Pula, 2022. str. 66-66. https://www.bib.irb.hr/1219310

Damjanović, Delita; Majstorović, Dijana; Dobrača, Igor. Intervencije za sprečavanje padova u domovima za starije osobe // I. virtualna studentska konferencija Medicinskog fakulteta u Puli
Pula, Hrvatska, 2022. 20. https://www.bib.irb.hr/1224466

Hristovska, Teodora; Majstorović, Dijana; Dobrača, Igor. Didaktički materijali u obrazovanju starijih osoba // I. virtualna studentska konferencija Medicinskog fakulteta u Puli. Pula, Hrvatska, 2022. 19. https://www.bib.irb.hr/1224464

Majstorović, Dijana; Barišić, Anita; Vraneković, Jadranka. DNMT3B rs2424913 as a risk factor for congenital heart defects in Down syndrome // 12th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine. Dubrovnik, Hrvatska, 2022. str. 168-168 

Barišić, Anita; Ergović Ravančić, Maja; Majstorović, Dijana; Vraneković, Jadranka. Micro and macronutrient profile in Down syndrome children and adolescents: systematic review and meta-analysis // 12th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine. Dubrovnik, Hrvatska, 2022. str. 162-162

Majstorović, D., Barišić, A.,  Bilić-Čače, I., Štifanić, M., Vraneković, J. (2021) Functional DNMT3B promoter polymorphism (rs1569686) and risk for congenital heart defects in Down syndrome. 2nd Congress of Geneticists in Bosnia and Herzegovina.

Vraneković, J., Barišić, A., Majstorović, D., Babić Božović, I., Bilić Čače, I, Brajenović Milić, B. (2021) DNA METHYLTRANSFERASE GENES AND CONGENITAL HEART DEFECTS IN DOWN SYNDROME.13th European Cytogenomics Conference.

Majstorović, Dijana; Dobrača, Igor; Crnjin Đurić, Vanja; Alavanja, Antonela. Intervencije za unaprjeđenje palijativne skrbi u ustanovama za starije i nemoćne osobe // 4. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem "Izvrsnost u palijativnoj skrbi" Poreč, Hrvatska, 2019. https://www.bib.irb.hr/1025096

Dobrača, Igor; Majstorović, Dijana; Štifanić, Mauro. Standardi zanimanja u sestrinstvu u Republici Hrvatskoj // Zbornik sažetaka 7. simpozija medicinskih sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem „Kompetencije medicinskih sestara/tehničara“ / Mostar: Sveučilišna klinička bolnica Mostar ; Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, 2019. str. 11-11. https://www.bib.irb.hr/1023285

Majstorović, Dijana; Dobrača, Igor; Ožbolt, Nikolina; Simić, Ljerka; Subašić, Ana. E-učenje putem portala Hrvatske komore medicinskih sestara // Global Nursing and Healthcare
Opatija, Hrvatska, 2019. str. 65-65 https://www.bib.irb.hr/993005

Dobrača, Igor; Rubil, Vlatka; Bubalo, Marija; Koporčić, Valentina; Lozić, Katarina; Đapić, Valeria; Majstorović, Dijana. Uloga medicinske sestre u timskom radu // Global Nursing and Healthcare
Opatija, Hrvatska, 2019. str. 97-97. https://www.bib.irb.hr/993010

Majstorović, Dijana; Vraneković, Jadranka; Štifanić, Mauro. Važnost edukacije o medicinskoj genetici u sestrinstvu // Suvremeno sestrinstvo / Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku, 2018. str. 110-110. https://www.bib.irb.hr/95943

Majstorović, Dijana; Humbal, Josip; Korent, Katarina; Zeman, Josip; Štifanić, M; Gavrilović Ana. Analiza studentskog znanja o dobroj higijenskoj praksi // Obrazovanje i istraživanje za kvalitetnu zdravstvenu praksu. Zagreb, 2018. str. 65-65. https://www.bib.irb.hr/959439

Majstorović, Dijana; Pustijanac, Emina; Bekčec, Ružica Stefani; Đapić, Valeria; Ožbolt, Nikolina; Simić, Ljerka. Izborni kolegiji na preddiplomskom studiju sestrinstva u Republici Hrvatskoj // Obrazovanje i istraživanje za kvalitetnu zdravstvenu praksu Zagreb, 2018. str. 39-39. https://www.bib.irb.hr/959435.)

Majstorović, Dijana; Pustijanac, E; Alavanja, Antonela; Brenko, Svetlana; Hasanbašić, Una; Analiza sadržaja iz palijativne skrbi u udžbenicima zdravstvene njege // 3. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem Palijativna skrb u zajednici - Hrvatska i Europska iskustva
Pula, Hrvatska, 2018. str. 57-57. https://www.bib.irb.hr/959444

Ružica, Stefani, Bekčec; Korent, Katarina; Brezak, Andrea; Majstorović, Dijana. Palijativna skrb u medijima // 3. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem Palijativna skrb u zajednici - Hrvatska i Europska iskustva Pula, Hrvatska,. str. 58-58 https://www.bib.irb.hr/1015053

Profesionalni interesi i članstva

2023. - ... zamjenski član Povjerenstva za procjenu etičnosti istraživanja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2023. - ... članica Radne skupine Ministarstva zdravstva za pripremu dokumentacije za provedbu specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

2022. - ... v.d. voditeljice diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo 

2022. - 2027. članica Radne skupine  za izradu Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2022. - ... Web uredništvo MFPU - izvršna urednica

2022. - ... urednica Web stranice Proces zdravstvene njege namijenjene studentima Sestrinstva za učenje i vježbanje kolegija

2022. - ... članica Komunikacijskog tima za upisnu promociju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2022. - ...  članica Povjerenstva za kvalitetu i nastavu MFPU

2022. članica radne skupine za provedbu samoanalizu MFPU

2020.  -… članica Konferencije fakulteta zdravstvenih studija RH

2020. - …članica Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (MFPU)

­2019. - … ECTS koordinator za preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

2019. - … članica Povjerenstva za komunikacije i promidžbu MFPU 

2019. - … članica Vijeća MFPU

2019. - ... Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS)

­2018. - … voditeljica preddiplomskog stručnog studija Sestrinstva

2018. - … Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

2018. - 2019. članica Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (OPZS)

2017. - … predsjednica povjerenstva za izbor mentora (preddiplomski stručni studij Sestrinstvo)

2017. International Society of Nurses in Genetics 

2003. – …Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS)

Izabrani projekti

 

 • Communication skills and diversity competence for students of vocational Schools for Medical Professions: Design thinking for participatory medicine (u okviru programa Erasmus+)
 • Razvoj i unaprjeđenje studijskih programa sukladno HKO – u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 • Epigenetički i genetički čimbenici u etiologiji prirođenih srčanih grešaka u osoba sa sindromom Down - uniri-biomed-18-230,1393, Glavni istraživač: doc.dr.sc. Jadranka Vraneković
 • Proučavanje kolonizacije bakterija u novoj Općoj bolnici Pula i njihove potencijalne povezanosti s bolničkim infekcijama; Institucijski projekt Odjela za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta u Puli, Glavni istraživač: doc.dr.sc. Emina Pustijanac

Povijest zaposlenja

1.6.2017. - ... Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

01.09.2012. – 31.5.2017. Dom za starije osobe Raša

17.09.1997. – 31.08.2012. Istarski domovi zdravlja, Ispostava Labin