Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osnove zdravstvene njege

Osnove zdravstvene njege


OSNOVNI PODACI

Šifra:

170807

ECTS:

12.0

Nositelji:

Izvođači:

Dijana Majstorović , v. pred. - Vježbe u praktikumu

Dijana Majstorović , v. pred. - Seminar

Tina Antić , bacc. med. techn. - Predavanja
Nada Černe , bacc. med. techn. - Predavanja
Keti Glavaš , bacc. med. techn. - Predavanja
Božana Ilić , pred. - Predavanja
Boris Kopić , bacc. med. techn. - Predavanja
Roberto Licul , pred. - Predavanja
Martina Močenić , pred. - Predavanja
Benjamin Osmančević , pred. - Predavanja
Snježana Svitlić-Budisavljević , pred. - Predavanja
Anna Zenzerović , bacc. med. techn. - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 40
  • Seminar 25
  • Vježbe u praktikumu 225

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sestrinstvo


TERMINI KONZULTACIJA

Petak 14:00 - 14:45 (uz prethodnu najavu e - mailom)