O vanjskom suradniku

Mladen Jašić, pred.

Zvanje: predavač