O djelatniku

dr. sc. Mladen Jašić, pred.

Zvanje: predavač