Opcije pristupačnosti Pristupačnost

1. Simpozij: Integrirani pristup u...

1. Simpozij: Integrirani pristup u skrbi neuroloških bolesnika

Pula, sala za sastanke Opće bolnice Pula

24. svibanj  2024. 

 

08:30 - 09:00 Registracija

09:00 - 09:15 Uvodna riječ i pozdrav dobrodošlice

09:15 - 09:30 Božana Ilić: Zašto smo danas ovdje?

09:30 - 09:45 Dejan Martić, Megi Paus: Zbrinjavanje hitnih neuroloških stanja u izvanbolničkoj hitnoj službi

09:45 - 10:00 Kristina Milovanović: Važnost  kontinuirane sestrinske skrbi u ishodu liječenja neuroloških bolesnika

10:00 - 10:15 Nataša Odor, Sanja Mulahusić: Specifičnosti sestrinske skrbi neuroloških bolesnika u Neurološkoj poliklinici sa dnevnom bolnicom

10:15 - 10:30 Marko Vinčić, Matej Šola, Sven Džaja: Proces zdravstvene njege bolesnika sa ALS-om

10:30 - 10:45 Mirjana Ban: Sestrinsko otpusno pismo

10:45-11:00 Lara Elezović: Važnost neurorehabilitacije

11:00 - 11:30 Pauza za kavu

11:30 - 11:45  Sabina Suhanji: Rana neurorehabilitacija kod bolesnika sa moždanim udarom- prikaz slučaja

11:45 - 12:00 Andrea Brezak, Martina Matika , Martina Jurišić : Iskustva MS/T i fizioterapeuta u skrbi i neurorehabilitaciji  bolesnika u Specijalnoj bolnici  Martin Horvat u Rovinju

12:00 - 12:15 Nada Tadić: Izazovi i prepreke u planiranju otpusta neuroloških bolesnika

12:15 - 12:30 Ana-Marija Ivković: Intervencije socijalnog radnika tijekom liječenja i planiranog otpusta bolesnika

12:30 - 12:45 Martina Močinić: “Što kada mikrobiološki izolati kažu NE otpustu-premještaju bolesnika?”

12:45 - 13:00 Anamarija Reškov: Skrb o neurološkim bolesnicima u Stacionaru IDZ

13:00 -13:15  Vesna Minić: Skrb o neurološkim bolesnicima  u Domu za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli

13:15 - 13:30 Helga Matijević, Sanela Kozina: Integracija i potpora – prikaz neurološkog bolesnika unutar privatnog doma za starije “Katarina” u Puli

13:30 - 13:45 Tanja Blagonić: Izazovi i mogućnosti  u organizaciji skrbi o korisnicima u nepovoljnim socijalno-zdravstvenim okolnostima po otpustu sa liječenja

13:45 - 14:00 Olga Rojnić.: “I što sada?”

14:00 - 15:00 Rasprava i zaključci

15:00 - 16:00 Ručak

Poster 1. Simpozij: Integrirani pristup u skrbi neuroloških bolesnika 

Brošura1. Simpozij: Integrirani pristup u skrbi neuroloških bolesnika 

Popis obavijesti