Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Orijentacijski dan za  studente prve...

Orijentacijski dan za studente prve godine stručnog prijediplomskog studija Sestrinstvo održat će se u ponedjeljak, 2. listopada 2023. u 14:15 sati u  dvorani Pula, Preradovićeva 1/1 prizemlje (zgrada FET - a)

Detalje ovog događaja saznajte u nastavku.

Pozdravne riječi uputit će prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima prof. dr.sc. Mirjana Radetć-Paić,  v.d. dekan  Medicinskog fakulteta u Puli doc.dr.sc. Dragan Trivanović i voditeljica studija Dijana Majstorović, v.pred. 

Svoj rad kratko će predstaviti redom:

  • Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje
  • Služba za informatičku potporu
  • Ured za partnerstvo i projekte
  • Sveučilišna knjižnica
  • Psihološko savjetovalište za studente i Ured za studente s invaliditetom
  • Studentski zbor
  • Studentski centar

Predviđeno ukupno trajanje je 1 sat.

Nastava počinje 4. listopada 2023. prema rasporedu nastave objavljenom na mrežnim stranicama:

https://mfpu.unipu.hr/_download/repository/I%20godina%20stru%C4%8Dnog%20prijediplomskog%20studija%20Sestrinstvo%5B1%5D.pdf

Popis obavijesti