Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Tečaj I kategorije Proces zdravstvene...

Voditeljica studija Sestrinstvo, Dijana Majstorović, v. pred. održala je tečaj I kategorije Proces zdravstvene njege, Veleučilište u Šibeniku, 2. – 5.5.2023.

Polaznice tečaja (predavači i mentori Ob Šibenik): Nikolina Višnjić Junaković, Nevena Šimunić, Roka Mrša, Matilda Majer, Natali Vuletin Gović, Kristina Arambašić, Iva Lazinica, Natalia Bačelić Baran, Nada Burić, Ivana Deur Klarić, Tihana Ježina i Iris Kišpulić Papak uz predavačice Veleučilišta u Šibeniku Vesnu Bušac, pred., Anu Žepinu Puzić, pred. i Andreu Vukša, pred.

Iskustvo mentoriranja studenata na našem studiju polaznicama su online prezentirali naši mentori Božana Ilić, mag.med.techn., pred. i Boris Kopić, bacc.med.techn.

Tijekom boravka u Šibeniku Dijana Majstorović, v.pred. na poziv glavne sestre Nikoline Višnjić Junaković, mag.med.techn. posjetila je Opću bolnicu Šibenik i održala sastanak s doc.dr.sc. Sonjom Kalauz.

O uspješnosti tečaja najbolje govore komentari polaznica

  • Hvala na empatiji, predivnom predavanju, odličnoj edukaciji
  • Iznimno koristan tečaj, trebao bi se održavati kontinuirano
  • Bila mi je čast da sam imala priliku prisustvovati predavanju Dijane Majstorović jer njena profesionalnost, znanje i poznavanje Procesa je zadivljujuće
  • Odličan predavač, poučno, vrlo korisno predavanje, maksimalan trud uložen da nam što bolje približi PZNJ
Popis obavijesti