Opcije pristupačnosti Pristupačnost


Sveučilište J. Dobrile u Puli organizira Dane otvorenih vrata Sveučilištakoji će se održati 8. i 9. veljače 2023 u dvorani Pula na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".

8. veljače od 12h-14h održat će se okrugli stol na temu "Uloga Sveučilišta u kreiranju budućnosti Europe".

Europa i svijet suočeni su s velikim promjenama, krenuvši od ekologije pa sve do socijalnih i ekonomskih izazova, digitalizacije i velikih političkih previranja. Inovacije, istraživanja, kultura i znanje ključni su u rješavanju nadolazećih promjena, a Sveučilišta su tijela koji te alate aktivno koriste, stvarajući tako pozitivno okruženje bazirano na akademskim vrijednostima. Kako bi Sveučilišta bila u stanju to učiniti, na Europi je da ih podrži putem osiguravanja slobode, autonomije i financiranja. 

TEME/PITANJA

 

Utjecaj digitalizacije na visoko obrazovanje u Europi. 

Uloga sveučilišta u poticanju inovacija i poduzetništva. 

Izazovi i prilike internacionalizacije u visokom obrazovanju. 

Uloga sveučilišta u promicanju održivosti i društvene odgovornosti. 

Uloga sveučilišta u pripremi studenata za budućnost rada. 

Izazovi i mogućnosti suradnje između sveučilišta i industrije. 

Uloga sveučilišta u promicanju interkulturalnog dijaloga i raznolikosti. 

Uloga sveučilišta u doprinosu regionalnom razvoju i rastu.

Visoko obrazovanje - izazovi i prilike Chat GPT-a

 

Sugovornici

 

Filip Zoričić (Gradonačelnik Pule) 

Valter Boljunčić (Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija na Sveučilištu u Puli)

Darko Etinger (Dekan Fakulteta informatike u Puli)

Tin Celner (student na Sveučilištu u Puli) 

Monika Ivanović (voditeljica tima za upravljanje imidžem poslodavca, Infobip)

 

+ još dva potencijalna sugovornika koja ćemo naknadno najaviti. 


Moderator: Dean Sinković 

 

---
 

9. veljače prezentacije će održati sve sastavnice Sveučilišta, uključujući i Sveučilišnu knjižnicu, Studentski centar, Ured za partnerstvo i projekte te Ured za projekte i razvoj. 

Izlaganja će se održati između 8.40h i 15.15h, prema sljedećem rasporedu i svaka će sastavnica/ured predstaviti svoj rad u skladu s temom okruglog stola. 

 

STUDENTSKI ZBOR 

8.40h-8.55h    15 min

STUDENTSKI CENTAR 

9h – 9.20h    20 min

URED ZA PROJEKTE I RAZVOJ

9.25h-9.45h    20 min

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

9.50h-10.10h    20 min

URED ZA PARTNERSTVO I PROJEKTE

10.15h-10.35h    20 min

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

10.40h-11h    20 min

FILOZOFSKI FAKULTET

11.05-11.25h    20 min

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERA

11.30h-11.50h     20 min

PAUZA

11.50h – 12.20h    30 min

FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA „DR. MIJO MIRKOVIĆ“

12.25h-12.45h    20 min

FAKULTET PRIRODNIH ZNANOSTI 

12.50h-13.10h    20 min

MUZIČKA AKADEMIJA 

13.15h-13.35h    20 min

TEHNIČKI FAKULTET

13.40h-14h    20 min

FAKULTET INFORMATIKE 

14.05h-14.25h    20 min

MEDICINSKI FAKULTET

14.30h-14.50h    20 min

DIZAJN I AUDIOVIZUALNE KOMUNIKACIJE 

14.55h-15.15h    20 min

 

 

Veselimo se Vašem dolasku! 

 

Popis obavijesti