Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja programa i kompetencije koje se stječu završetkom programa

Program palijativne skrbi s kliničkom praksom za zdravstvene djelatnike (modul 1)

Po završetku programa, sukladno EAPC preporukama, polaznik će ostvariti sljedeće ishode učenja:

 1. Primijeniti ključne komponente i palijativne principe u okruženju bolesnika i njihove obitelji
 2. Primijeniti plan postupaka kontrole fizičkih simptoma tijekom cijele bolesti
 3. Prepoznati psihološke potrebe bolesnika
 4. Prepoznati socijalne potrebe bolesnika
 5. Prepoznati duhovne potrebe bolesnika
 6. Prepoznati na potrebe obitelji/ njegovatelja u odnosu na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve skrbi za bolesnika
 7. Donositi etički utemeljene odluke u klinički izazovnim stanjima tijekom palijativne skrbi.
 8. Provoditi koordinaciju sveobuhvatne skrbi i interdisciplinarni timski rad u svim okruženjima u kojima se pruža palijativna skrb
 9. Razvijati interpersonalne i komunikacijske vještine prema bolesniku i njegovoj obitelji
 10. Evaluirati pruženu palijativnu skrb

Program palijativne skrbi s kliničkom praksom za nezdravstvene djelatnike (modul 2)

 1. Primijeniti ključne komponente i palijativne principe u okruženju bolesnika i njihove obitelji
 2. Primijeniti plan postupaka kontrole fizičkih simptoma tijekom cijele bolesti
 3. Prepoznati psihološke potrebe bolesnika
 4. Prepoznati socijalne potrebe bolesnika
 5. Prepoznati duhovne potrebe bolesnika
 6. Prepoznati i odgovoriti na potrebe obitelji/ njegovatelja u odnosu na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve skrbi za bolesnika
 7. Donositi etički utemeljene odluke u klinički izazovnim stanjima tijekom palijativne skrbi.
 8. Provoditi koordinaciju sveobuhvatne skrbi i interdisciplinarni timski rad u svim okruženjima u kojima se pruža palijativna skrb
 9. Razvijati interpersonalne i komunikacijske vještine prema bolesniku i njegovoj obitelji
 10. Evaluirati pruženu palijativnu skrb