Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja programa i kompetencije koje se stječu završetkom programa

Popis kompetencija koje stječe specijalizant završetkom specijalizacije
Prema Pravilniku o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine NN 139/2022 (30.11.2022.). Prilog II popis kompetencija

 • Prepoznaje indikacije, izračunava potrebne koncentracije i provodi liječenje kisikom
 • Provodi temeljne postupke održavanja života (masaža srca, ventilacija maskom i samoširećim balonom uz primjenu AVD-a)
 • Prepoznaje srčani zastoj i provodi hitne medicinske postupke naprednog održavanja života (po smjernicama ERC-a)
 • Provodi ventilaciju maskom i samoširećim balonom
 • Provodi osnovne tehnike otvaranja dišnoga puta
 • Prepoznaje indikacije, kontraindikacije i koristi pomagala za otvaranje i održavanje prohodnosti dišnih putova
 • Prepoznaje indikaciju i postavlja orofaringealni tubus
 • Prepoznaje indikaciju i postavlja nazofaringealni tubus
 • Prepoznaje indikacije, kontraindikacije, moguće komplikacije, te provodi sukciju gornjih dišnih puteva pomoću katetera i tvrde cijevi širokog promjera
 • Postavlja supraglotička pomagala kod odraslih
 • Provodi umjetno disanje putem endotrahealnog tubusa i supraglotičkih pomagala
 • Prepoznaje letalne poremećaje srčanog ritma (asistolija, ventrikulska fibrilacija, ventrikulska tahikardija bez pulsa, električna aktivnostbez pulsa) i provodi postupak sukladno smjernicama ERC-a
 • Prepoznaje indikacije i izvodi sigurnu defibrilaciju manualnim defibrilatorom
 • Provodi ABCDE pregled bolesnika
 • Uzima SAMPLE anamnezu
 • Nadzire stanje bolesnika nakon oživljavanja
 • Utvrđuje smrt
 • Određuje rTS ljestvicu
 • Mjeri vitalne znakove (puls, tlak, disanje, temperatura)
 • Koristi kapnograf/kapnometar
 • Trajno nadzire vitalne znakove primjenom neinvazivnih metoda (monitoring)
 • Uspostavlja intraosealni put kod odraslih
 • Poznaje i priprema pribor i asistira pri brzoj indukciji u slijedu (RSI)
 • Koristi perfuzor i infuzijske pumpe i priprema ih za primjenu
 • Provodi aspiraciju sadržaja iz traheje kroz ET tubus
 • Priprema opremu i ventilator za mehaničku ventilaciju
 • Primjenjuje ocjenske ljestvice za procjenu intenziteta boli
 • Prepoznaje indikaciju, priprema potreban pribor i izvodi ispiranje želuca
 • Prepoznaje osnovne poremećaje srčanog ritma i provodi hitne medicinske postupke kod bradikardije i tahikardije prema smjernicama ERC-a
 • Poznaje postupak, priprema opremu te asistira kod transkutane elektrostimulacije
 • Poznaje postupak, priprema bolesnika i opremu te asistira kod hitne sinkronizirane defibrilacije (elektrokardioverzije)
 • Prepoznaje stanje i provodi hitne medicinske postupke kod opstrukcije dišnog puta
 • Provodi postupak odstranjivanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je pri svijesti
 • Provodi postupak odstranjivanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je bez svijesti
 • Prepoznaje indikacije, priprema potreban pribor i bolesnika i uvodi nazogastričnu sondu
 • Poznaje postupak, priprema potreban pribor i bolesnika i uvodi uretralni kateter kod žena
 • Poznaje postupak, priprema potreban pribor i bolesnika i uvodi uretralni kateter kod muškaraca
 • Prepoznaje indikaciju i provodi hitne medicinske postupke kod bolesnika u hipoglikemiji
 • Vrši procjenu ozlijeđene osobe (početna procjena, brzi trauma pregled ili ciljani pregled, detaljni pregled, stalna procjena)
 • Izvodi postupke zaustavljanja krvarenja
 • Poznaje postupak i zbrinjava amputirani dio tijela
 • Prepoznaje indikacije i pruža hitne medicinske postupke osobama s iščašenjima zglobova
 • Prepoznaje ozljede glave i provodi hitne medicinske postupke
 • Prepoznaje ozljede prsnog koša i provodi hitne medicinske postupke
 • Prepoznaje ozljede zdjelice i provodi hitne medicinske postupke
 • Prepoznaje ozljede trbuha i provodi hitne medicinske postupke
 • Prepoznaje ozljede kralježnice i provodi hitne medicinske postupke
 • Prepoznaje ozljede ekstremiteta i provodi hitne medicinske postupke
 • Provodi hitne medicinske postupke kod opeklina
 • Provodi hitne medicinske postupke kod smrzotina
 • Prepoznaje politraumu i provodi hitne medicinske postupke
 • Primjenjuje postupke okretanja ozlijeđenog u liniji
 • Prepoznaje indikacije i postavlja Schantzov ovratnik kod ozljede vratne kralježnice
 • Prepoznaje indikacije i postavlja neoprenske udlage kod prijeloma ekstremiteta
 • Prepoznaje indikacije i postavlja Kramerove udlage
 • Prepoznaje indikacije i postavlja vakuum udlage
 • Prepoznaje indikacije i koristi rasklopna nosila
 • Prepoznaje indikacije i koristi vakuum madrac
 • Prepoznaje indikacije i postavlja prsluk za imobilizaciju i izvlačenje iz vozila
 • Prepoznaje indikacije i postavlja pojas za imobilizaciju zdjelice
 • Prepoznaje indikacije i postavlja ozlijeđenog na dugu dasku s bočnim fiksatorima glave uz uporabu remena za fiksaciju tijela
 • Izvodi deimobilizaciju
 • Provodi postupak pripreme rane za kiruršku obradu (ispiranje, sterilno pokrivanje)
 • Provodi temeljne tehnike instrumentiranja
 • Samostalno postavlja sve vrste sadrene imobilizacije
 • Primjenjuje zavojni materijal
 • Opisuje postupak, priprema pribor i asistira pri provođenju hitne torakalne drenaže
 • Prepoznaje vaginalno krvarenje u trudnoći i provodi postupke hitne medicinske pomoći
 • Dovršava normalni porod na terenu
 • Asistira pri porodu u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu
 • Ocjenjuje osnovne parametre vitalnosti novorođenčeta APGAR testom
 • Zbrinjava majku i novorođenče
 • Provodi postupak s posteljicom
 • Provodi specifične postupke oživljavanja trudnice
 • Izvodi postupke mjerenja vitalnih znakova kod djece (puls, krvni tlak, disanje, temperatura)
 • Uspostavlja periferni venski put kod novorođenčeta i djece
 • Provodi temeljne postupke održavanja života novorođenčadi i djece uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora u skladu sasmjernicama
 • Provodi osnovne tehnike otvaranja dišnoga puta kod djece
 • Postavlja orofaringealni i nazofaringealni tubus kod novorođenčadi i djece
 • Postavlja supraglotička pomagala kod novorođenčadi i djece
 • Prepoznaje indikacije te provodi sukciju gornjeg dišnog puta pomoću katetera kod djece
 • Provodi umjetno disanje sa samoširećim balonom i maskom kod novorođenčadi i djece
 • Uspostavlja intraosealni put kod djece bez svijesti
 • Provodi napredne postupke održavanja života kod djece u skladu sa smjernicama
 • Prepoznaje indikacije i provodi hitne medicinske postupke odstranjivanja stranog tijela iz dišnog puta kod novorođenčadi i djece
 • Provodi imobilizacijske postupke kod djece
 • Priprema bolesnika i pribor za tamponadu nosa
 • Provodi trijažu u velikim nesrećama i katastrofama
 • Primjenjuje ATS ljestvicu trijaže u OHBP-u
 • Primjenjuje tehnike izvlačenja ozlijeđenog iz vozila
 • Provodi postupak skidanja zaštitne kacige
 • Primjenjuje transportne položaje u skladu s vrstom bolesti/ozljede
 • Prepoznaje znakove i simptome toplinskog udara i provodi hitne medicinske postupke
 • Auskultira srce i pluća i razlikuje patološke od normalnih tonova/šumova
 • Prepoznaje znakove i simptome tenzijskog pneumotoraksa i pruža hitne medicinske postupke
 • Izvodi perkusiju
 • Vrši neurološki pregled FAST test metodom
 • Primjenjuje Hrvatski indeks prijema hitnog poziva za MPDJ
 • Koristi komunikacijske sustave u djelatnosti hitne medicine
 • Koristi GIS (geografski informacijski sustav)
 • Prepoznaje zakonodavnu i etičku dimenziju zdravstvene skrbi i primjenjuje važeće propise
 • Vodi zdravstvenu dokumentaciju iz svog područja rada
 • PRIMJENJUJE LIJEKOVE (prema smjernicama):
  • Adrenalin – samo u kardiopulmonalnoj reanimaciji i anafilaktičnom šoku (prema smjernicama ERC-a)
  • Glukozu – samo u hipoglikemiji
  • Nitroglicerin – kod boli u prsištu
  • Diazepam klizmu – febrilne konvulzije kod djece
  • Diazepam IV. – samo u epileptičkom statusu
  • Acetil salicilna kiselina
  • Lidokain 2% – kod postavljanja IO. puta kod osoba pri svijesti
  • Salbutamol
  • Atropin – samo u bradikardiji (prema smjernicama ERC-a)
  • Antagonist opioida (Nalokson)
  • Glukagon – samo kod hipoglikemije
  • Amiodaron – samo u kardiopulmonalnoj reanimaciji (prema smjernicama ERC-a)
  • Morfij – analgezija (prema smjernicama za liječenje boli HZHM)
  • Tramadol – analgezija (prema smjernicama za liječenje boli HZHM)
  • Furosemid – kod plućnog edema
  • NaCl 0,9% – nadoknada tekućine
  • Kisik