Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Popis kolegija

PREDMET NASTAVNIK/NASTAVNICA P V S ECTS STATUS
Organizacija, administracija i kvaliteta u hitnoj medicini Milan Lazarević, dipl. med. techn., spec. 20 0 0 1 O
Klinička farmakologija hitne medicine i toksikologija Mirjana Maras, dr. med. 20 0 0 1 O
Komunikacija, etika i zdravstveno zakonodavstvo Nataša Čuš Basanić, psihologinja-psihoterapeutkinja, mag. javnog zdravstva
Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur., pred.
20 0 0 1 O
Klinička propedeutika u hitnoj medicini Gordana Antić, dr. med. spec., hitne medicine, pred. 20 0 20 2,5 O
Anesteziologija, reanimatologija intenzivbo liječenje i liječenje boli Josip Milanović, dr. med., spec. anestezije i reanimatologije 20 0 0 1 O
Hitna stanja u pedijatriji Renata Kmet, dr. med. spec. pedijatrije, pred. 20 0 0 3,5 O
-praktični rad u hitnom pedijatrijskom prijemu Renata Kmet, dr. med. spec. pedijatrije, pred. 0 0 80
Hitna stanja u ginekologiji i opstetriciji Doc.dr.sc. Belci
prim. dr. sc. Zoričić
Mirela Markanović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, pred.
20 0 0 3,5 O
-praktični rad u rađaoni Doc.dr.sc. Belci
prim. dr. sc. Zoričić
Mirela Markanović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, pred.
0 0 50
-hitni ginekološki prijem Doc.dr.sc. Belci
prim. dr. sc. Zoričić
Mirela Markanović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, pred.
0 0 30
Hitna stanja u kirurgiji Andrej Angelini, dr. med. spec. opće kirurgije, pred. 20 0 0 1 O
Hitna stanja u internoj medicini

Doc.dr.sc. Irena Hrstić
Fabris Vitković Daniela, dr.med., pred.
Čović Goran, dr. med. internist
Iskra Ivana, dr. med. internist
Sušac Zrna Ivana, dr. med. internist
Mihaljević Vedrana, dr. med. internist

30 0 0 2 O
Hitna stanja u neurologiji Doc.dr.sc. Dolores Janko Labinec, spec. neurolog
Frederic Ivan Silconi, dr. med., spec. neurolog,
Nevia Novak, dr. med., spec. neurolog,
Marijana Radić, dr. med., spec. neurolog
15 0 0 1 O
Hitna stanja u psihijatriji Tomislav Peharda, dr. med., spec. psihijatar 15 0 0 2,5 O
-praktični rad u hitnom prijemu psihijatrijskih bolesnika (ukoliko nije dio OHBP-a)* Tomislav Peharda, dr. med., spec. psihijatar 0 0 40
Hitna stanja u infektologiji Mr. sc. Dalija Daliborka Bilić, dr. med. 15 0 0 2,5 O
-praktični rad u hitnom prijemu infektoloških bolesnika (ukoliko nije dio OHBP-a)* Mr. sc. Dalija Daliborka Bilić, dr. med. 0 0 40
Hitna stanja u oftalmologiji i otorinolaringologiji Taša Lacković, dr. med., specijalist otorinolaringolog Kristina Ružić, dr. med. spec. oftalmolog 15 0 0 1 O
Izvanbolnička hitna medicina Gordana Antić, dr. med. spec., hitne medicine, pred.
Milan Lazarević, dipl. med. techn., spec.
45 50 0 16,5 O
-Telemedicina Gordana Antić, dr. med. spec., hitne medicine, pred.
Milan Lazarević, dipl. med. techn., spec.
5 0 0
-Medicinska prijavno-dojavna jedinica Gordana Antić, dr. med. spec., hitne medicine, pred.
Milan Lazarević, dipl. med. techn., spec.
0 0 40
-Rad na terenu Gordana Antić, dr. med. spec., hitne medicine, pred.
Milan Lazarević, dipl. med. techn., spec.
0 0 430
Bolnička hitna medicina prim. dr. sc. Martina Pavletić 50 0 0 15 O
Trijaža prim. dr. sc. Martina Pavletić 0 0 40    
Rad u OHBP prim. dr. sc. Martina Pavletić 0 0 430    
Specijalistički ispit         5 O
UKUPNO   350 50 1200 60  

Napomena: *Predavanja (P) – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; *Vježbe u kabinetu (V) – Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije; *Kliničke vježbe – Opća bolnica Pula; Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije