Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ginekologija i porodništvo

Ginekologija i porodništvo


OSNOVNI PODACI

Šifra:

186132

ECTS:

2.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Dragan Belci
dr. sc. Davor Zoričić , pred.

Izvođači:

Mirela Markanović Mišan , pred. - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sestrinstvo


TERMINI KONZULTACIJA