HIGIJENA I EPIDEMIOLOGIJA:
Navigation
Higijena i epidemiologija
Šifra: 186128
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Emina Pustijanac
Suzana Mušković , pred.
Izvođači: Suzana Mušković , pred. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Emina Pustijanac - Vježbe u praktikumu

Suzana Mušković , pred. - Seminar
doc. dr. sc. Emina Pustijanac - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Termini konzultacija: