Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Socijalna pedagogija i edukacijska rehabilitacija

Socijalna pedagogija i edukacijska rehabilitacija

Socijalna pedagogija i edukacijska rehabilitacija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

244466

ECTS:

6.0

Nositelji:

Izvođači:

prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić - Seminar

prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15
  • Auditorne vježbe 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

3. SEMESTAR

Diplomski studij Sestrinstvo - Nastavnički modul - Redovni studij - Sestrinstvo
Diplomski studij Sestrinstvo - Nastavnički modul - Izvanredni studij - Sestrinstvo


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić:

ponedjeljkom u 8.00 sati i po dogovoru e-mailom