Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pravni aspekti rukovođenja u sestrinstvu

Pravni aspekti rukovođenja u sestrinstvu

Pravni aspekti rukovođenja u sestrinstvu


OSNOVNI PODACI

Šifra:

233200

ECTS:

3.0

Nositelji:

Izvođači:

mr. sc. Loretta Hill Ivanković , pred. - Vježbe u praktikumu

mr. sc. Loretta Hill Ivanković , pred. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 15
  • Vježbe u praktikumu 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sestrinstvo


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Oliver Radolović:

Srijeda, 13.30 sati, kabinet 54.