MIKROBIOLOGIJA S PARAZITOLOGIJOM:
Navigation
Mikrobiologija s parazitologijom
Šifra: 170803
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Emina Pustijanac
Izvođači: mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović , pred. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Emina Pustijanac - Vježbe u praktikumu

mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović , pred. - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Termini konzultacija: