Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Informacijsko - komunikacijske tehnologije u sestrinstvu

Informacijsko - komunikacijske tehnologije u sestrinstvu

Informacijsko - komunikacijske tehnologije u sestrinstvu


OSNOVNI PODACI

Šifra:

233199

ECTS:

6.0

Nositelji:

Izvođači:

doc. dr. sc. Ksenija Baždarić - Vježbe u praktikumu
Igor Dobrača , pred. - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Ksenija Baždarić - Seminar
Igor Dobrača , pred. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 10
  • Seminar 20
  • Vježbe u praktikumu 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sestrinstvo


TERMINI KONZULTACIJA

pred. Igor Dobrača:

  • nakon svakog predavanja
  • prema dogovoru kontaktom na e-mail