ANATOMIJA:
Navigation
Anatomija
Šifra: 170801
ECTS: 3.0
Nositelji: Manuela Perković , pred.
prof. dr. sc. Dragica Bobinac
Izvođači: prof. dr. sc. Dragica Bobinac - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Mladen Jašić , pred. - Vježbe u praktikumu
David Opšivač , dr.dent.med. - Vježbe u praktikumu
Manuela Perković , pred. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Termini konzultacija: