O djelatniku

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek

Zvanje: docent

E-mail:
Katedra/služba:
Medicinski fakultet u Puli