Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/222), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Sveučilišta iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22) ili  s njima povezane osobe sukladno Članku 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), u sukobu interesa:


Repozitorij