Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli koje predstavlja i zastupa rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri, pozdravlja i u potpunosti prihvaća inicijativu Europske komisije te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača.

Sveučilište se u potpunosti obvezuje da će implementirati 40 načela Europske povelje za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača, te započeti postupak i proći sve naredne cikluse implementacije Strategije ljudskih resursa za istraživače.

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od iznimne važnosti koje će pridonijeti zapošljavanju visoko kvalificiranih istraživača te pridonijeti uspostavi motivirajuće radne okoline za istraživače.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će izmjenjivati iskustva dobre prakse s ostalim članovima ove inciijative, a naročito s onima koji su direktno uključeni u postupak zapošljavanja istraživača.

 

Lokalna kontakt točka (LCP Euraxess)


Euraxess obavijesti