Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Kristina Hlavati Bertoncelj, mag. oec.

Lokacija: Rektorat ur 16
Telefon:377-088
Interni telefon:288
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Ured za partnerstvo i projekte