Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Informatics in health care

Informatics in health care


BASIC DATA

Code:

170814

ECTS:

3.0

Lecturers in charge:

Lecturers:

Igor Dobrača , pred. - Practicum

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

  • Lectures 15
  • Practicum 60

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

  1. Kern, J., Petrovečki, M. (ur.): Medicinska informatika. Medicinska naklada, Zagreb 2009. (odabrana poglavlja)
  2. Somek, M.: Skripta iz informatike, Zdravstveno veleučilište, e-stranice Katedre za informatiku, Zagreb 2018.


CLASSES

1. SEMESTER

Mandatory course - Regular studij - Nursing
Mandatory course - Part-time studij - Nursing


CONSULTATIONS SCHEDULE