Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Staff

  izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

  kristina.afric.rakitovac@unipu.hr   30  

  Andrea Agaj, mag. biotech. in med.

  andrea.agaj@unipu.hr    

  Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ.

  kristina.alviz.rengel@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić

  neala.ambrosi.randic@unipu.hr   kabinet 28/3, Ronjgova 1   +385 52 377 520

  Tea Aničić, mag. oec.

  tanicic@unipu.hr    

  Branka Antunović-Piton

  branka.antunovic-piton@unipu.hr    

  dr. sc. Josip Banić

  josip.banic@unipu.hr    

  Anamarija Banković, dipl. oec.

  anamarija.bankovic@unipu.hr   Zagrebačka 30   052/377 516

  Tijana Barbić-Domazet

  tijana.barbic-domazet@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Alfio Barbieri

  alfio.barbieri@unipu.hr    

  Tajana Baršnik Peloza, mag.cin.

  tajana.barsnik.peloza@unipu.hr   Rektorat- soba 21.  

  doc. dr. sc. Dragan Belci

  dragan.belci@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Alen Belullo

  alen.belullo@unipu.hr   kabinet 48   052/377 048

  mr. sc. Loris Benassi

  loris.benassi@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Manuel Benazić

  manuel.benazic@unipu.hr   19   +38552377067

  izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić

  dragan.benazic@unipu.hr   38   052377038

  Anja Bernobić, spec. publ. adm.

  anja.bernobic@unipu.hr   Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a), kabinet br. 7   052/377-006

  prof. dr. sc. Slaven Bertoša

  slaven.bertosa@unipu.hr   Odsjek za povijest  

  Lorena Bestulić

  lorena.bestulic@unipu.hr   Zagrebačka 30 - 1.23   +385 (052) 877 420

  Lilika Bešić

     

  prof. dr. sc. Vanja Bevanda

  vanja.bevanda@unipu.hr   40   +38552377061

  Borislavka Bilajac

  borislavka.bilajac@unipu.hr    

  Slavka Bileta

  slavka.bileta@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni

  robert.blagoni@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj

  danijela.blanusa.troselj@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Iva Blažević

  iva.blazevic@unipu.hr     052/877-421

  izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić

  sanja.blazevic.buric@unipu.hr   kabinet br. 6   00385 52 377 063

  prof. dr. sc. Dragica Bobinac

  dragica.bobinac@unipu.hr    

  Ksenija Bodul

  ksenija.bodul@unipu.hr    

  dr. sc. Branko Bogunović

  branko.bogunovic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

  valter.boljuncic@unipu.hr    

  izv. prof. art. mr. art. Franko Božac

  franko.bozac@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš

  marta.bozina.beros@unipu.hr   41   +385 52 377 041

  dr. art. Massimo Brajković, red. prof. art.

  massimo.brajkovic@unipu.hr    

  Sonja Brhanić

  sonja.brhanic@unipu.hr    

  doc. art. Domeniko Briški

  domeniko.briski@unipu.hr    

  Marinela Brkljača-Pucar

  marinela.brkljaca-pucar@unipu.hr    

  Ariana Brženda

  ariana.brzenda@unipu.hr    

  Vedran Buić

     

  doc. dr. sc. Davor Bulić

  davor.bulic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Petra Burić

  petra.buric@unipu.hr    

  dr. sc. Moira Buršić

  moira.bursic@unipu.hr    

  dr. sc. Edgar Buršić, v. pred.

  edgar.bursic@unipu.hr   28/1   ++385/(0)52/377523

  prof. dr. sc. Barbara Buršić Giudici

  barbara.bursic.giudici@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić

  klara.bursic-matijasic@unipu.hr     052 377 500

  doc. dr. sc. Sandro Cergna

  sandro.cergna@unipu.hr   28/3, I. M. Ronjgov   +385 52 377523

  doc. art. mr. art. Sofija Cingula

  sofija.cingula@unipu.hr   Kabinet 13   +385915669403

  Marijana Crljen

  marijana.crljen@unipu.hr    

  Verica Cvjetković

     

  izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe

  ksenija.cerne@unipu.hr    

  Eta Čuha

  eta.cuha@unipu.hr   31  

  izv. prof. art. dr. art. Laura Čuperjani

  laura.cuperjani@unipu.hr   Kabinet br. 13  

  Aleksandar Ćatić, prof.

  aleksandar.catic@unipu.hr     052/377551

  doc. dr. sc. Mihovil Dabo

  mihovil.dabo@unipu.hr   Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest   052/377524

  doc. dr. sc. Martina Damiani

  martina.damiani@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Andrea Debeljuh

  andrea.debeljuh@unipu.hr   35  

  izv. prof. dr. sc. Marina Diković

  marina.dikovic@unipu.hr   24/2   +38552377543

  Kristina Djaković, v. pred.

  kristina.djakovic@unipu.hr    

  Marieta Djaković, v. pred.

  marieta.djakovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Danijela Doblanović Šuran

  danijela.doblanovic.suran@unipu.hr    

  Bruno Dobrić

  bruno.dobric@unipu.hr    

  Sanja Dolenec, dipl. oec.

  sanja.dolenec@unipu.hr    

  Dajana Dozan, univ. bacc. bibl.

  dajana.dozan@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Igor Duda

  igor.duda@unipu.hr   Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)   052 377 524

  izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović

  mauro.dujmovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar

  dubravka.dulibic-paljar@unipu.hr   Kabinet katedre za književnost  

  izv. prof. dr. sc. Lada Duraković

  lada.durakovic@unipu.hr    

  Marijan Đuzel

     

  izv. prof. dr. sc. Darko Etinger

  darko.etinger@unipu.hr   17 (Preradovićeva 1), 10 (Rovinjska 14)  

  Vesna Fabian

     

  doc. art. dr. art. Charlene Farrugia Bozac

  charlene.farrugia.bozac@unipu.hr    

  Barbara Ferro Ghiraldo

  barbara.ferro.ghiraldo@unipu.hr     377-523

  Tina Filipović

  tina.filipovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

  fabrizio.fioretti@unipu.hr     052/377-592

  doc. dr. sc. Tamara Floričić

  tamara.floricic@unipu.hr   54, drugi kat   00 385 52 377 000

  Dalibor Fonović, pred.

  dalibor.fonovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović

  teodora.fonovic.cvijanovic@unipu.hr     052/377-504

  Damjana Frančić

  damjana.francic@unipu.hr     377-577

  Nives Franić

  nives.franic@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Bernard Franković

  bernard.frankovic@unipu.hr    

  Tatjana Furjan

     

  Šanel Gaberšček Despić, dipl. oec.

  sanel.gaberscek.despic@unipu.hr   kabinet 25, Preradovićeva 1/1 (zgrada FET-a)   052/377-068

  dr. sc. Adriana Galant, pred.

  adriana.galant@unipu.hr   53   +385 (0) 52 377 042

  prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac

  tihana.galinac.grbac@unipu.hr    

  Martina Gelli, univ. bacc. mariscient.

  martina.gelli@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Tea Golja

  tea.golja@unipu.hr   11   052 377 086

  prof. dr. sc. Marli Gonan Božac

  marli.gonan.bozac@unipu.hr   50   (052) 377050

  izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin

  ivana.paula.gortan-carlin@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Neven Grbac

  neven.grbac@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Igor Grbić

  igor.grbic@unipu.hr    

  dr. sc. Karlo Griparić

  karlo.griparic@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Jasmina Gržinić

  jasmina.grzinic@unipu.hr    

  Jelena Gugić

  jelena.gugic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Tanja Habrle

  tanja.habrle@unipu.hr   kab 28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 527

  Tea Hasić, pred.

  tea.hasic@unipu.hr   31   052 377 031

  Kristina Hlavati Bertoncelj, mag. oec.

  kristina.hlavati.bertoncelj@unipu.hr   Rektorat ur 16   377-088

  doc. dr. sc. Lorena Honović

  lorena.honovic@unipu.hr    

  Ingrid Hrga, mag.oec.

  ingrid.hrga@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Irena Hrstić

  irena.hrstic@unipu.hr    

  Vesna Ivanović Ocwirk, v. pred.

  vesna.ivanovic.ocvirk@unipu.hr    

  Neven Iveša, dipl.ing.bio

  neven.ivesa@unipu.hr    

  Davor Jačimović

  davor.jacimovic@unipu.hr    

  Silvano Janko

  silvano.janko@unipu.hr    

  dr. sc. Dolores Janko-Labinac, pred.

  dolores.janko-labinac@unipu.hr    

  dr. sc. Mladen Jašić, pred.

  mladen.jasic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Matija Jelača

  matija.jelaca@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Đuro Josić

     

  Slađana Jović Cukon

  sladjana.jovic.cukon@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana

  vjekoslava.jurdana@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Ivan Jurković

  ivan.jurkovic@unipu.hr   Katedra za srednjovjekovnu povijest  

  doc. dr. sc. Sandra Kadum

  sandra.kadum@unipu.hr    

  dr. sc. Damir Karabaić, pred.

  damir.karabaic@unipu.hr    

  Marijana Kardov Tomas, mag. prim. educ.

  marijana.kardov.tomas@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

  ines.kersan-skabic@unipu.hr   28   052377028

  Biljana Kezić

     

  Nikolina Klečina

  nikolina.klecina@unipu.hr   Ured br. 13, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)   052 377 - 004

  Diana Kolarik, dipl. oec.

  dkolarik@student.unipu.hr    

  mr. sc. Alen Kontošić

  alen.kontosic@unipu.hr    

  dr. sc. Roberta Kontošić Pamić

  roberta.kontosic.pamic@unipu.hr   Kabinet 45   052/377-018

  doc. dr. sc. Boris Koroman

  boris.koroman@unipu.hr    

  Maja Kos, mag. iur.

  maja.kos@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Katarina Kostelić

  katarina.kostelic@unipu.hr   kabinet 47 (poslovna zgrada FET-a)   385 52 377 047

  dr. sc. Silvana Kostešić

  silvana.kostesic@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović

  moira.kostic.bobanovic@unipu.hr   kabinet 34   052/377-034

  izv. prof. art. dr. art. Dražen Košmerl

  drazen.kosmerl@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Ines Kovačić

  ines.kovacic@unipu.hr   24/4   385.52.377542

  mr. art. Elda Krajcar Percan

  elda.krajcar.percan@unipu.hr     052 823 847

  Ivan Kraljević

  ivan.kraljevic@unipu.hr     052 388 831

  Božana Kristić

  bozana.kristic@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

  danijela.krizman.pavlovic@unipu.hr   kab. 39   052/377039

  doc. dr. sc. Marko Kršulja

  marko.krsulja@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Sandra Krtalić

  sandra.krtalic@unipu.hr   49   052 377 049

  Ester Krznarić, dipl. oec.

  ester.krznaric@unipu.hr    

  doc. art. dr. art. Marija Kuhar Šoša

  marija.kuhar.sosa@unipu.hr    

  Dario Kukuljan, mag. educ. inf.

  dario.kukuljan@unipu.hr   FET soba br. 2   +385993777446

  doc. dr. sc. Robert Kurelić

  robert.kurelic@unipu.hr     052/377552

  izv. prof. dr. sc. Sabina Lacmanović

  sabina.lacmanovic@unipu.hr   31   377 031

  doc. dr. sc. Ivana Lalli-Paćelat

  ivana.lalli-pacelat@unipu.hr   28/1 I. M. Ronjgova 1  

  izv. prof. dr. sc. Bojan Lazar

  bojan.lazar@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Lorena Lazarić

  lorena.lazaric@unipu.hr   24/1  

  Slaven Legović

  slaven.legovic@unipu.hr    

  Emina Lehkec

  emina.lehkec@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Maurizio Levak

  maurizio.levak@unipu.hr    

  Marina Ljevar

     

  izv. prof. dr. sc. Marko Ljubešić

  marko.ljubesic@unipu.hr    

  Biljana Macanović, mag. iur.

  biljana.macanovic@unipu.hr   Zagrebačka 30, 52100 Pula   052/377-561

  Sara Maga, mag. oec.

  sara.maga@unipu.hr   37   052 377 037

  Dijana Majstorović, v. pred.

  dijana.majstorovic@unipu.hr    

  Nensi Margetić

  nensi.margetic@unipu.hr   31   377017

  izv. prof. dr. sc. Sven Maričić

  sven.maricic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović

  blazenka.martinovic@unipu.hr     052/377-504

  doc. dr. sc. Ante Matan

  ante.matan@unipu.hr     052 377 500

  prof. dr. sc. Robert Matijašić

  robert.matijasic@unipu.hr   Odsjek za arheologiju   052 377 552

  doc. dr. sc. Roberta Matković

  roberta.matkovic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević

  andrea.matosevic@unipu.hr    

  dr. sc. Goran Matošević

  goran.matosevic@unipu.hr   kabinet 14   052 377 069

  Naoyuki Matsuno, lekt.

  naoyuki.matsuno@unipu.hr    

  Sanja Mejak

  sanja.mejak@unipu.hr    

  dr. sc. Urianni Merlin, v. pred.

  urianni.merlin@unipu.hr    

  Vesna Mijatović, dipl.iur.

     

  dr. sc. Irena Mikulaco, pred.

  irena.mikulaco@unipu.hr   18  

  doc. dr. sc. Daniel Mikulaco

  daniel.mikulaco@unipu.hr   Katedra za hrvatsku književnost   ++385 52 377 513

  doc. dr. sc. Siniša Miličić

  sinisa.milicic@unipu.hr   Rovinjska, ured 2.  

  doc. dr. sc. Gioconda Millotti

  gioconda.millotti@unipu.hr    

  Mirjana Milošević

     

  Samanta Milotić Bančić

  samanta.milotic.bancic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Valter Milovan

  valter.milovan@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Iva Milovan Delić

  iva.milovan.delic@unipu.hr     052 377-524

  Nikša Minić, mag.

  niksa.minic@unipu.hr   kabinet 7, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)   052/377-010

  mr. sc. Ines Mirković

  ines.mirkovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Snježana Močinić

  snjezana.mocinic@unipu.hr   24/1   052/377-544

  izv. prof. art. dr. art. Denis Modrušan

  denis.modrusan@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko

  marija.mogorovic.crljenko@unipu.hr   Katedra za ranonovovjekovnu povijest   052377524

  doc. dr. sc. Violeta Moretti

  violeta.moretti@unipu.hr    

  Sandra Morožin

  sandra.morozin@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

  eliana.moscarda.mirkovic@unipu.hr   28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377527

  prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare

  lorena.mosnja.skare@unipu.hr     052 377566

  izv. prof. dr. sc. Ariana Nefat

  ariana.nefat@unipu.hr    

  Maja Novak Lađarević, pred.

  maja.novak.ladarevic@unipu.hr   Kabinet 33   052 377 033

  prof. dr. sc. Boris Obsieger

  boris.obsieger@unipu.hr    

  Branko Okmaca, prof.

  branko.okmaca@unipu.hr    

  Marija Okmažić

  marija.okmazic@unipu.hr     052/377-019

  David Opšivač, dr.dent.med.

  david.opsivac@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački

  tihomir.orehovacki@unipu.hr   3 (Rovinjska 14)  

  doc. dr. sc. Goran Oreški

  goran.oreski@unipu.hr   Rovinjska 14, Kabinet 3  

  doc. dr. sc. Paolo Paliaga

  paolo.paliaga@unipu.hr    

  Martina Pantelić

  martina.pantelic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić

  morena.paulisic@unipu.hr   Preradovićeva 1, II. kat , kabinet 50   00385 52 377 050

  prof. dr. sc. Krešimir Pavelić

  kresimir.pavelic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić

  helena.pavletic@unipu.hr    

  Tara Pavlović, mag.

  tara.pavlovic@unipu.hr    

  doc. Stanislav Peharec

  stanislav.peharec@unipu.hr    

  mr. sc. Snježana Pejović Petraček, pred.

  snjezana.pejovic.petracek@unipu.hr    

  Luisa Pericin Vukadinović

  luisa.pericin.vukadinovic@unipu.hr     052/377-064

  Simana Perić

  simana.peric@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško

  ticijan.perusko@unipu.hr   kabinet 51   052 377 051

  dr. sc. Ivona Peternel

  ivona.peternel@unipu.hr     +385 52 377557

  Ivica Petrinić, prof.

  ivica.petrinic@unipu.hr   SRIC, Zagrebačka 30   385.52.377054

  Danijel Petrović, mag. oec.

  danijel.petrovic@unipu.hr     052377042

  Ivona Piralić Marčeta

  ivona.piralic.marceta@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Elvi Piršl

  elvi.pirsl@unipu.hr   učionica 12  

  doc. dr. sc. Marlena Plavšić

  marlena.plavsic@unipu.hr   28/3  

  prof. dr. sc. Lina Pliško

  lina.plisko@unipu.hr     052-377-513

  Helena Poropat

  helena.poropat@unipu.hr   27   052377087

  doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

  nada.poropat@unipu.hr   28/1, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 526

  Ivor Prajdić

  ivor.prajdic@unipu.hr    

  Sandra Prenz

  sandra.prenz@unipu.hr    

  Hektor Privrat

  hektor.privrat@unipu.hr   Sveučilišni računski i informacijski centar, Zagrebačka 30  

  doc. dr. sc. Romina Pržiklas Družeta

  romina.prziklas.druzeta@unipu.hr   55  

  Marija Pržiklas Ribarić, dipl. oec.

  marija.prziklas.ribaric@unipu.hr   Preradovićeva 1, kabinet 8   052/377 010

  doc. dr. sc. Emina Pustijanac

  emina.pustijanac@unipu.hr    

  Željko Puzjak

     

  izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar

  danijela.rabar@unipu.hr   Preradovićeva 1 (prizemlje, kabinet 22/23)   +385 52 377 059

  doc. dr. sc. Marinko Rade

  marinko.rade@unipu.hr    

  Karin Radetić

  karin.radetic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

  mirjana.radetic-paic@unipu.hr     052-377-565 052-377-546

  mr. sc. Branko Radić, pred.

  branko.radic@unipu.hr    

  dr. sc. Sanja Radolović, pred.

  sanja.radolovic@unipu.hr   Rektorat, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Ured br. 23   +385 52 377 556

  doc. dr. sc. Oliver Radolović

  oliver.radolovic@unipu.hr   54  

  doc. dr. sc. Ivan Rakovac

  ivan.rakovac@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

  kristina.riman@unipu.hr   24/4  

  Lena Rojnić

  lena.rojnic@unipu.hr    

  Noris Rosanda, mag. ing. agr.

  noris.rosanda@unipu.hr   kabinet 4, Preradovićeva 1   052/377-043

  doc. mr. art. Aleksandra Rotar

  aleksandra.rotar@unipu.hr    

  Sara Rotta

  sara.rotta@unipu.hr   29  

  izv. prof. dr. sc. Erik Ružić

  erik.ruzic@unipu.hr   37   052 377037

  prof. dr. sc. Maja Ružić Baf

  maja.ruzic.baf@unipu.hr   35   003850(0)52377548

  doc. dr. sc. Nicoletta Saulig

  nicoletta.saulig@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

     

  dr. art. Bashkim Shehu, red. prof. art.

  bashkim.shehu@unipu.hr    

  Đuro Sikirić, dipl. oec.

  djuro.sikiric@unipu.hr    

  Stefani Silli, lekt.

  stefani.silli@unipu.hr    

  Srđan Daniel Simić

     

  izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković

  giorgio.sinkovic@unipu.hr   17 (Preradovićeva 1)  

  izv. prof. dr. sc. Dean Sinković

  dean.sinkovic@unipu.hr     (052) 377 086
  (099) 2339 838

  doc. dr. sc. Iva Slivar

  iva.slivar@unipu.hr   45.   052377018

  doc. dr. sc. Siniša Sovilj

  sinisa.sovilj@unipu.hr   2 (Rovinjska 14)  

  izv. prof. dr. sc. Irena Srdanović

  irena.srdanovic@unipu.hr   Filozofski fakultet, Odsjek za azijske studije  

  Robert Stanojević

  rstanojevic@unipu.hr    

  mr. sc. Walter Stemberger, v. pred.

  walter.stemberger@unipu.hr   Preradovićeva 1, Pula; Room no. 4.   099 3777011

  doc. dr. sc. Gorana Stepanić

  gorana.stepanic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Saša Stjepanović

  sasa.stjepanovic@unipu.hr   Kabinet 14   052 377 069

  Jasna Stjepanović, dipl. oec.

  jasna.stjepanovic@unipu.hr    

  Sandra Svitich, mag. turism. cult.

  sandra.svitich@unipu.hr    

  Robert Šajina, mag. inf.

  robert.sajina@unipu.hr    

  Romeo Šajina, mag. inf.

  romeo.sajina@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Renata Šamo

  renata.samo@unipu.hr     ++385(52)377-500

  doc. Robert Šeparović

  robert.separovic@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Nevio Šetić

  nevio.setic@unipu.hr   Katedra za modernu i suvremenu povijest  

  prof. dr. sc. Marinko Škare

  marinko.skare@unipu.hr    

  dr. sc. Dragana Špica

  dragana.spica@unipu.hr    

  Katarina Šprem, dipl. arh.

  katarina.sprem@unipu.hr   CIRLA  

  izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić

  mauro.stifanic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar

  violeta.sugar@unipu.hr   45   +385 (0)52 377-018

  prof. dr. sc. Fulvio Šuran

  fulvio.suran@unipu.hr    

  Ruža Šutalo

  ruza.sutalo@unipu.hr   Herkulov prolaz 01, Sveučilišna knjižnica, 2. kat, soba 21   052 377 578   

  doc. art. dr. art. Ivan Šverko

  ivan.sverko@unipu.hr    

  Stanko Švraka

     

  Marijana Tadić

  marijana.tadic@unipu.hr   Rektorat - Ured br. 6  

  izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro

  sandra.tamaro@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Nikola Tanković

  nikola.tankovic@unipu.hr   Kabinet 3 - prizemlje, Rovinjska 14 (Pula)  

  Sanja Tatković, dipl. psih.

  sanja.tatkovic@unipu.hr    

  Greta Terman

  greta.terman@unipu.hr    

  Luka Tidić

     

  izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić

  lela.tijanic@unipu.hr   kabinet br. 6   +385 52 377 063

  Zlatko Tkalčec, v. pred.

  zlatko.tkalcec@unipu.hr    

  Vanessa Toić, dipl. bib.

  vanessa.toic@unipu.hr     052 377 518

  doc. dr. sc. Željka Tomasović

  zeljka.tomasovic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić

  daniel.tomic@unipu.hr   Kabinet 55   052 377 055

  doc. dr. sc. Dragan Trivanović

  dragan.trivanovic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša

  vlado.tropsa@unipu.hr    

  Mirena Tubić

  mirena.tubic@unipu.hr   Ured br. 17, Rektorat, Zagrebačka 30   385.52.377593

  dr. sc. Sunčana Tuksar, v. pred.

  suncana.tuksar@unipu.hr   12  

  Majda Turnšek Dobre, oec.

     

  prof. dr. sc. Dean Učkar

  dean.uckar@unipu.hr   41   052/377-041

  Ana Udović

  ana.udovic@unipu.hr    

  Helena Uležić

  helena.ulezic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Nataša Urošević

  natasa.urosevic@unipu.hr    

  dr. sc. Saša Vejzagić

     

  Doris Velan

  doris.velan@unipu.hr   24/2  

  Branko Velimirović

  branko.velimirovic@unipu.hr   kab 2   052/377-060

  Ivan Veljović, mag. ing. mech.

  ivan.veljovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Rozana Veselica

  rozana.veselica@unipu.hr   Rektorat, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Ured br. 13   T:+385 52 377 020 

  Moris Veselica

  moris.veselica@unipu.hr    

  dr. art. Sandro Vešligaj

  sandro.vesligaj@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin

  sabina.vidulin@unipu.hr   kabinet 6  

  prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić

     

  Ljubica Vitasović

     

  izv. prof. dr. sc. Aljoša Vitasović

  aljosa.vitasovic@unipu.hr   18  

  doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta

  vanessa.vitkovic.marceta@unipu.hr     052/377-504

  Nino Vlačić, bac.

  nino.vlacic@unipu.hr   kabinet 2, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)   052/377-060

  Dominik Tomislav Vladić, mag. inf.

  dominik.tomislav.vladic@unipu.hr   kabinet 2, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)  

  izv. prof. dr. sc. Nikola Vojnović

  nikola.vojnovic@unipu.hr   Kabinet 10; Preradovićeva 1/1   052377040

  prof. dr. sc. Damir Vrbanec

  damir.vrbanec@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak

     

  doc. dr. sc. Tijana Vukić

  tijana.vukic@unipu.hr   Kabinet 10, Preradovićeva 1/1   +385 52 377 040

  Krešimir Vunić, pred.

  kresimir.vunic@unipu.hr    

  izv. prof. art. Borut Zagoranski

  borut.zagoranski@unipu.hr    

  Sarah Zancovich, lekt.

  sarah.zancovich@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Robert Zenzerović

  robert.zenzerovic@unipu.hr   51   00385 52 377 051

  Antonija Zgaljardić

  antonija.zgaljardic@unipu.hr   kabinet 25, Preradovićeva 1/1 (zgrada FET-a)   052/377-068

  doc. dr. sc. Marina Zgrablić

  marina.zgrablic@unipu.hr   Katedra za staru i srednjovjekovnu povijest  

  Zhou Zhen, lekt.

  zhen.zhou@unipu.hr    

  Đeni Zuliani Blašković, v. pred.

  djeni.zuliani.blaskovic@unipu.hr    

  Sandra Žajgar, mag.oec.

  sandra.zajgar@unipu.hr   kabinet 4, Preradovićeva 1   052/377-043

  Ornela Žerić

     

  doc. art. Breza Žižović

  breza.zizovic@unipu.hr    

  Marina Žufić

     

  Elvis Žufić, dipl. ing.

  elvis.zufic@unipu.hr    

  Janko Žufić, v. pred.

  janko.zufic@unipu.hr    

  Ante Žunec, mag. oecol. et prot. nat.