Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ponovljeni Javni poziv za imenovanje...

Poštovane studentice i studenti,

Ovim vas putem obavještavamo da Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli raspisuje ponovljeni Javni poziv za imenovanje Studentskog pravobranitelja u cilju bolje zastupljenosti studenata, zaštite studentskih prava i povećanju studentskog standarda na Sveučilištu.

Pozivamo sve zainteresirane studentice i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji su zainteresirani obnašati gore navedene dužnosti, da svoje prijave i životopise pošalju na adresu elektroničke pošte szbor@unipu.hr s naznakom „Javni poziv za imenovanje Studentskog pravobranitelja/ice“ najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Poziva. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.   

Pravobranitelj će se izabrati na sjednici Studentskog zbora, nakon provedenog intervjua sa prijavljenim kandidatima. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o terminu intervjua i područjima iz kojih će se intervju provoditi.

Prilog:

Popis obavijesti