Opcije pristupačnosti Pristupačnost

"Dizajn i audiovizualne...

Studij traje tri godine i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) dizajna i audiovizualne tehnologije - univ. bacc. art.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 15. lipnja donijelo je Potvrdu o upisu preddiplomskog sveučilišnog studija Dizajn i audiovizualne komunikacije u Upisnik studijskih programa (službena evidencija studijskih programa akreditiranih u Republici Hrvatskoj) te je Sveučilište Jurja Dobile u Puli tako steklo pravo na izvođenje našeg najnovijeg studijskog programa. Studij će se izvoditi u Puli i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.

Detaljnije o studiju i upisima pročitajte na stranici studijskog programa:

Popis obavijesti