Opcije pristupačnosti Pristupačnost

INTERNETSKE STRANICE DOMOVA ZA STARIJE OSOBE (TRANSPARENTNOST)

Ornela Čokrlija¹, Marija Tadić¹, Josip Zeman¹

¹Medicinski fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

SAŽETAK

Pretraživanjem interneta, možemo pronaći gotovo sve što nam je potrebno bez napuštanja udobnosti vlastitoga doma. Upravo se internetom možemo poslužiti i u potrazi za domovima za starije i nemoćne osobe jer se u ovo moderno doba i oni oglašavaju, reklamiraju i predstavljaju putem interneta.

Cilj: pregled internetskih stranica domova za starije te utvrđivanje dostupnosti sadržaja pojedinog doma za starije osobe.

Materijali i metode: korišteni u radu su pretraživanje internetskih stranica domova za starije osobe na području Istarske (6) i Primorsko-goranske županije (5). Kriteriji za odabir doma uzeti su iz literature, te je izabran jedan dom za odrasle osobe (Dom 0) u Istarskoj županiji koji sadržava sve potrebno na internetskoj stranici i služi kao ogledni primjer za usporedbu s drugim domovima za starije.

Rezultati: internetska stranica Doma 0 sadržava listu čekanja, cijenu smještaja i usluga, izgled smještajne jedinice, upute za upis u smještaj, informacije o uslugama i/ili aktivnostima, misija i vizija doma, unutarnji ustroj tijela doma, dostupni pravilnici i procedure, projekti, donacije i potpore, javna nabava, planovi i izvješća o radu, pristup informacijama. U istarskoj županiji liste čekanja nisu dostupne na niti jednoj internetskoj stranici domova za starije, cijene usluga i smještaja nisu dostupne na svakoj stranici te klijent nema uvid u financijske zahtjeve ustanova, samo tri ustanove na svojim stranicama predstavljaju koji su uvjeti i upute za upis u ustanovu te imaju na stranicama potrebnu dokumentaciju koja je potrebna. U Primorsko goranskoj županiji liste čekanja nisu dostupne niti na jednoj stranici, a samo jedna stranica ima dostupne većinu ostalih informacija. Svi domovi imaju prikazan izgled ustanove i smještajnih jedinica te informacije o uslugama koje pružaju i aktivnostima. Samo jedan dom na svojoj internetskoj stranici ima dostupne pravilnike i procedure.

Zaključak: internetske stranice provedenim istraživanjem pokazuju da nisu transparentne jer njima ne dobivamo kompletan uvid u stanje i rad ustanove.

Ključne riječi: dom za starije osobe, internetska stranica, Istarska županija, Primorsko-goranska županija.