Opcije pristupačnosti Pristupačnost

PREHRANA STARIJIH OSOBA

Ćelam Manuela¹, Horvat Dominik¹, Lukež Ivana¹, Maretić Dijana¹, Milanović Marija¹

¹Medicinski fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

SAŽETAK

Zahvaljujući znanosti, boljem standardu te boljoj kvaliteti života i zdravlju ljudi produžio se životni vijek. Kako bi duži životni vijek bio kvalitetan potrebno je pojavu bolesti što dulje odgoditi dobrim životnim navikama. Značajnu ulogu ovdje ima prehrana. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji postoje istraživanja (WHO, 2003) koja dokazuju da je zdravstveno stanje osoba starije životne dobi usko povezano s vrstom i načinom prehrane. Neravnotežu odnosa između potrebe za nutrijentima i unosa prehrambenih sastojaka mogu uzrokovati kronične bolesti i uzimanje lijekova što može rezultirati malnutricijom ili lošim statusom uhranjenosti.

Cilj: prikazati  načine i važnost pravilnog načina prehrane starijih osoba.

Materijali i metode: sustavnim pregledom literature prikupljeni su podatci o pravilnoj prehrani i njenoj dobrobiti kod starijih osoba.

Rezultati: kao rezultat je izrađen tjedni plan prehrane prilagođen potrebama osobe starije životne dobi, i izrađene su smjernica pravilne prehrane starijih osoba.

Zaključak: progresijom godina i promjenama koje se javljaju u funkcioniranju probavnog sustava potrebno je primjenjivati uravnoteženu prehranu prateći smjernice. Dodatnu pozornost treba pridati boljoj informiranosti. Osobama s lošijim financijskim statusom trebala bi biti posvećena posebna pozornost. Te organiziranje preventivne programe praćenja nutritivnog statusa i načina prehrane kod starijih osoba.

Ključne riječi: pravilna prehrana, smjernice, starije osobe, malnutricija.