Opcije pristupačnosti Pristupačnost

DIDAKTIČKI MATERIJALI U OBRAZOVANJU STARIJIH OSOBA

Todora Hristovska¹, Dijana Majstorović¹, Igor Dobrača¹

¹Medicinski fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

SAŽETAK

Cilj: Izrada pisanog edukativnog materijala prilagođenog potrebama starijih osoba u skladu s preporukama za dizajniranje pisanih edukativnih materijala. Ove spoznaje trebale bi pomoći medicinskim sestrama u ulozi edukatora u učinkovitijem prenošenju znanja, a starijim osobama olakšati usvajanje informacija i gradiva i tako dovesti do pozitivnih promjena u zdravstvenom ponašanju.

Metoda: Za izradu pisanog edukativnog materijala korišten je vodič za oporavak nakon Covid bolesti „Povratak zdravlja i snage nakon Covid-19“ objavljen 2022. godine od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Obzirom na željeni opseg materijala, omjer slika i teksta te praktičnost ispisa na papiru odabran je format biltena te je za njegovu izradu korišten online grafički uređivač Canva.

Rezultati: didaktički materijal je izrađen u A4 formatu i sadrži dvije strane, prednju i stražnju koje se preklapaju stvarajući bilten. Bilten sadrži ključne teme preuzete iz vodiča navodeći informacije o oporavku nakon Covida. Prezentirani su najčešći simptomi, poput umora, otežanog disanja, kašlja i kognitivnih poteškoća. Potencijalnim zainteresiranim osobama putem QR koda omogućen je pristup digitalnoj verziji vodiča  „Povratak zdravlja i snage nakon Covid-19“.

Zaključak: U zdravstvenoj edukaciji primjena nastavnih sredstava je nezaobilazna. Obzirom da medicinske sestre često same izrađuju i pripremaju edukativne materijale važno je da se vode teoretskim smjernicama za oblikovanje istih. Preporuke i primjeri prezentirani u ovome radu pomoći će medicinskim sestrama da izrade didaktičke materijale primjerene potrebama starijih osoba.

Ključne riječi: didaktički materijali, edukativni materijali, medicinska sestra, starije osobe, zdravstvena edukacija