Opcije pristupačnosti Pristupačnost

INTERVENCIJE ZA SPREČAVANJE PADOVA U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE

Delita Damjanović¹, Dijana Majstorović¹, Igor Dobrača¹

¹Medicinski fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

SAŽETAK

Pad u starijoj životnoj dobi predstavlja vodeći javnozdravstveni problem širom svijeta, a u bolničkim i socijalnim ustanovama jedan je od neželjenih događaja. Pad uzrokuje fizičke i psihičke posljedice kod starije osobe koja je doživjela pad te utječe na osobnu sigurnost koja je pokazatelj kvalitete života ali i kvalitete usluge u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

Prepoznavanjem čimbenika rizika padovi se mogu spriječiti i njihove se posljedice mogu umanjiti. Medicinska sestra cjelovitom skrbi o korisnicima domova za starije i nemoćne osobe prepoznaje rizik za pad te provodi standardizirane i individualizirane intervencije s ciljem sprječavanja pada. Preventivne intervencije obuhvaćaju širok spektar aktivnosti medicinskih sestara od prilagodbe prehrane, kontrole lijekova, sudjelovanje u provođenja preventivnih pregleda, utjecaj na okolišne čimbenike rizika do pružanja različitih oblika pomoći i podrške.

Ključne riječi: dom za starije i nemoćne, intervencija, medicinska sestra, pad, starija osoba