Opcije pristupačnosti Pristupačnost

ZDRAVSTVENI PROBLEMI STARIJIH OSOBA U PATRONAŽNOJ SKRBI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI I GRADU ZAGREBU

Bannister Christina¹, Krt Valnea¹

¹Medicinski fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Patronažna zdravstvena skrb sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite te provode je prvostupnici sestrinstva. Prema podatcima iz 2019. u patronaži Istarske županije su zaposlene 43 prvostupnice sestrinstva, a u Gradu Zagrebu ukupno 147 patronažnih sestara. Budući da je broj starijih osoba u stalnom porastu, patronažna zdravstvena skrb biti će sve značajnija.

Cilj: Utvrditi najzastupljenije zdravstveni probleme u patronažnoj zdravstvenoj skrbi kod starijih osoba na području Istarske županije i Grada Zagreba, te vidjeti razliku između dvije ispitivane županije.

Metode i materijali: Istraživanje je provedeno u razdoblju od 10.05.2021 – 18.05.2021. godine. Pri prikupljanju podataka korištena je anketa koja je poslana medicinskim sestrama koje su zaposlene na navedenim područjima patronažne skrbi.  Anketi se odazvalo 87 medicinskih sestara, od toga 55 medicinskih sestara s područja Grada Zagreba i 32 s područja Istarske županije. Anketa je poslana Istarskim domovima zdravlja i objavljena putem društvene mreže „ Facebook stranica – Medicinske sestre/tehničari zajedno“.

Rezultati: U obje županije starosna dob bolesnika koji su korisnici patronažne skrbi je srednja starost, te  najviše bolesnika ima između 75  i 84 godina. Također, u obje županije ima više korisnika ženskog spola. Tri najzastupljenije skupine bolesti koji zahtijevaju uključivanje patronažne skrbi jesu maligne bolesti, kardiovaskularne bolesti i cerebrovaskularne bolesti i bolesti živčanog sustava.

Zaključak: Maligne bolesti, kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti su najčešći razlog uključivanja bolesnika u patronažnu skrb u obje županije. Bolesnici u potrebi za palijativnom skrbi zahtijevaju najviše posjeta tjedno i kao najzastupljeniji zdravstveni problem je navedena bol, često imaju prisutne i druge brojne probleme, gdje je potrebna stalna procjena i evaluacija. Patronažna skrb zahtjeva koordinaciju na razini zdravstvene ustanove te suradnju s ustanovama za kućnu njegu, centar za socijalnu skrb i drugo.

Ključne riječi: patronažna skrb, patronažna sestra, starije osobe, Grad Zagreb, Istarska županija.