Opcije pristupačnosti Pristupačnost

UDRUGE ZA STARIJE OSOBE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Pavić Zorana¹, Šarić Maja¹

¹Medicinski fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Starije osobe izložene su raznim čimbenicima koji mogu doprinijeti negativnim životnim promjenama, kao i različitim stupnjevima socijalne izolacije ili usamljenosti. Udruge za starije osobe djeluju s ciljem unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba. Korisnicima se pruža psihosocijalna podrška razne oblike aktivnosti, odnosno organiziranog korištenja slobodnog vremena. Viši stupanj kvalitete života starijih ljudi bit će proporcionalan razini očuvanosti obiteljskih odnosa te odgovornosti odrasle djece za skrb prema roditeljima.

Cilj: utvrditi razliku u razini kvalitete života između starijih osoba članova Udruge za starije osobe Sinj i starijih osoba koje nisu učlanjene u udruge za starije osobe.

Metode i materijali: uzorak je populacija starijih osoba >65. godine , na području Splitsko-dalmatinske županije; grad Split, Šibenik i Sinj. Podatci su se klasificirali po starosnim skupinama: ranija starost (65.-74.g), srednja starost (75.-84.g) i duboka starost (>85.), te po spolu. U istraživanju je obuhvaćeno 70 ispitanika (N=70) podijeljenih u dvije skupine. Prvu skupinu činile su starije osobe koje su članovi Udruge za starije osobe, a drugu skupinu starije osobe suglasne sudjelovati u istraživanju, a nisu učlanjene. Strukturirani anketni upitnik sastojao se od općeg dijela sa sociodemografskim podatcima, i specifičnog dijela s podatcima vezanim uz temu; kvaliteta života.

Rezultati: istraživanje je provedeno na uzorku 70 ispitanika, od kojih je 69% ispitanika ženskog spola i 31% ispitanika muškog spola. Prosječna dob ispitanika je srednja starosna dob. Rezultati ovoga istraživanje pokazuju da korisnici Udruge za starije osobe Sinj na pitanja o kvaliteti života ostvaruju viši postotak zadovoljstva od ispitanika koji nisu učlanjeni. Na pitanje vezano uz emocionalno blagostanje i osjećaj sreće 83% ispitanika članova udruge su vrlo zadovoljni, i 5% ispitanika zadovoljno. Ispitanici koji nisu učlanjeni odgovaraju; 63% ispitanika vrlo zadovoljno i 20% ispitanika zadovoljno. Bliskim odnosi s drugim ljudima; članovi Udruge 86% ispitanika vrlo zadovoljno i 14% ispitanika zadovoljno. Ne učlanjeni ispitanici; 2% potpuno zadovoljno, 63% vrlo zadovoljno i 20% zadovoljno. Pripadnosti zajednici i osjećaju sigurnosti; članovi Udruge 86% ispitanika vrlo zadovoljno i 11% zadovoljno. Ne učlanjeni ispitanici; 11% ispitanika vrlo zadovoljno i 71% zadovoljno

Zaključak: konceptu kvalitete života starijih osoba trebamo pristupiti holistički. Stoga, osnivanje udruga za starije osobe, integraciju u društvo i približavanje njihovog rada i djelovanja široj populaciji smatramo izrazito važnim. Ovisno o mnogobrojnim čimbenicima, provedenim istraživanjem utvrđeno je da osobe starije životne dobi kao članovi udruge za starije osobe ostvaruju višu razinu kvalitete života na područjima: emocionalnog blagostanja i sreće, pripadnosti zajednici i bliskih odnosa sa drugim ljudima, u odnosu na ispitanike koji nisu učlanjeni. Članovi udruge na pitanja vezana uz češću kontrole zdravlja, osjećaja sigurnosti i pripadnost udruzi 98% ispitanika ocjenjuju sa vrlo visokim ocjenama, što je glavni pokazatelj svrhovitosti udruga za starije osobe.

Ključne riječi: starije osobe, kvaliteta života, udruge za starije osobe.