Opcije pristupačnosti Pristupačnost

RAZLOZI HOSPITALIZACIJE OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OB PULA ZA VRIJEME PANDEMIJE SARS COV-2

Čubela Ivana¹, Lozić Katarina¹

¹Medicinski fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

SAŽETAK

Tijekom posljednjih godina u Hrvatskoj je primijećen porast udjela osoba starije životne dobi među hospitaliziranim pacijentima. Tako je 2004. godine udio hospitaliziranih gerijatrijskih pacijenata iznosio 28,81%, taj se postotak 2015. godine povećao na 38,44%, te udio hospitaliziranih gerijatrijskih pacijenata i dalje nastavlja rasti stoga 2019. godine iznosi 37,2%.

Cilj rada: utvrditi razloge hospitalizacije osoba starije životne dobi u OB Pula za vrijeme pandemije SARS-CoV-2.

Materijali i metode: prikupljanje podataka iz medicinske dokumentacije BIS-a osoba starije životne dobi (≥65) koje su hospitalizirane u OB Pula, od 1.02.2021. do 1.05.2021. Podatci su razvrstani prema: razlogu hospitalizacije osoba starije dobi prema MKB klasifikaciji, razlogu hospitalizacije unutar klasifikacije "Kodovi za posebne svrhe (U00-U99)", raspodjela hospitalizacija prema granama medicine; unutar interne medicine; unutar kirurgije; unutar infektologije, raspodjela prema vrsti uputnice, podjela hospitalizacije prema dobi, broj rehospitaliziranih osoba starije životne dobi po spolu, odjeli s najvećim brojem rehospitaliziranih osoba starije životne dobi.

Zaključak: najveći broj hospitaliziranih starijih osoba u istraživanom razdoblju hospitalizirano je na odjelu interne medicine, najviše je bilo žena duboke starosti i muškaraca rane starosti, a najčešći razlog bio je "Kodovi za posebne svrhe (U00-U99)".

Ključne riječi: osobe starije životne dobi, razlozi hospitalizacije, OB Pula

​​​​​​