Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2021./2022.

Natječaj za upise na studije u 2021./2022. godini

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavilo je Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj godini 2021./2022.

Više o uvjetima upisa možete pročitati u datoteci


Upis na 1. godinu redovnog i izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri Medicinskom fakultetu u Puli u akad. god. 2021./2022.

Preduvjeti:

studij mogu upisati kandidati koji su završili

 • stručni ili sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva i stekli zvanje prvostupnik/ca sestrinstva ili ekvivalentno (npr. viša medicinska sestra)
 • te koji su na preddiplomskoj razini studija ostvarili prosjek ocjena ne manji od 3,0

Upisna dokumentacija treba sadržavati:

1. ispunjen prijavni list

2. domovnica (autorizirani ispis iz sustava e-građani)

3. ovjerena preslika diplome prethodno završenog studija

4. prijepis ocjena (s navedenim ECTS bodovima – ukoliko postoje) – ovjeren od strane matične ustanove, a koji treba treba sadržavati:

 • prosjek ocjena svih kolegija položenih tijekom preddiplomskog ili dodiplomskog studija (uključujući i ocjenu završnog rada, ako postoji),
 • godinu upisa i godinu završetka studija; (dokument se prilaže u izvornom obliku).

 5. dokaze o dodatnim postignućima (ukoliko ih pristupnica/pristupnik ima)

 • autorstvo ili koautorstvo rada indeksiranog u CC bazi (prilaže se kopija objavljenog rada)
 • autorstvo ili koautorstvo znanstvenog ili stručnog rada koji nije indeksiran u CC bazi (prilaže se kopija objavljenog rada)
 • autorstvo ili koautorstvo kongresnog priopćenja na domaćem ili međunarodnom znanstvenom skupu (prilaže se kopija objavljenog sažetka)
 • drugi strani jezik – najmanje razina B (prilaže se potvrda)
 • osvojena nagrada tijekom preddiplomskog studija (stipendija, Rektorova nagrada ili dekanova nagrada)
 • izvannastavne aktivnosti vezane za znanstveno usavršavanje i popularizaciju znanosti, završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij, (potvrda/diploma)
 • mentorstvo studenata sestrinstva na kliničkim vježbama (potvrda)
 • ovisno o izabranom modulu:
 • modul Napredne medicinske tehnologije i specijalističke vještine – certifikat BLS, ALS i sl. (potvrda)
 • modul Palijativna i suportivna skrb – certifikat CEPAMED ili završen program cjeloživotnog obrazovanja „Palijativna skrb s kliničkom praksom“ (potvrda)
 • modul Menadžment u sestrinstvu (rad na položaju odgovorne medicinske sestre/tehničara, rad u stručnim udrugama sestrinstva (funkcije u udrugama, odborima, organizacijama stručnih i znanstvenih skupova) (potvrda)
 • modul Biomedicina – rad na znanstvenom projektu (potvrda)

6. motivacijsko pismo

Rok dostave dokumentacije je 3. listopada 2021. godine na adresu elektroničke pošte mprzik@unipu.hr

Ukoliko broj prijavljenih kandidata bude veći od upisne kvote, provest će se razredbeni postupak, koji će uključivati i „u živo“ razgovor (intervju) s prijavljenim kandidatima. Upute o uplati troškova razredbenog postupka biti će objavljene najkasnije 4. listopada 2021. Razgovor s kandidatima održat će se između 11. i 15. listopada 2021. godine.

Konačna bodovna lista kandidata za upis biti će objavljena najkasnije 20. listopada 2021.

Upisi će se vršiti digitalnim putem od 22. do 29. listopada 2021.

Osnovni kriteriji rangiranja na bodovnoj listi su sljedeći:

 • najveći mogući broj bodova je 60, od čega:
 • prosjek ocjena preddiplomskog/dodiplomskog studija može donijeti najviše 30 bodova, prohodnost kroz završeni studij (brzina završetka studija) najviše 3 boda,
 • dodatna postignuća najviše 19 bodova
 • razgovor s kandidatom najviše 8 bodova