Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izvanredni studij

Uvjeti za redoslijed polaganja kolegija prve godine prijediplomskog studija:

1. Proces zdravstvene njege - može se polagati ako se ispune sve obaveze iz Osnova zdravstvene njege

2. Kliničke vježbe zdravstvene njege I - može se polagati ako se ispune obaveze iz Osnova zdravstvene njege i Procesa zdravstvene njege


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bobinac, D.
-
50
30P+20PK
1
3.0
Žižak, M.; Jašić, M.
-
50
30P+20PK
1
3.0
Babić, S.; Matošević, G.
-
75
15P+60PK
1
3.0
Vukić, T.
-
60
15P+45PK
1
3.0
Pustijanac, E.
45
30P+15PK
1
3.0
Honović, L.
75
20P+15S+40PK
1
12.0
Majstorović, D.
-
290
40P+25S+225PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Honović, L.; Fontana Mikulić, V.
-
90
30P+15S+45PK
2
3.0
Millotti, G.
45
30P+15PK
2
2.0
Kalauz, S.
-
45
30P+15S
2
5.0
Majstorović, D.
-
150
150PK
2
2.0
Schwarz, D.
-
20
20P
2
12.0
Majstorović, D.
-
320
50P+30S+240PK
2
2.0
Radolović, O.; Macanović, B.
-
30
30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Saint Georges, V.
-
15
15P
3
3.0
Pustijanac, E.
60
30P+15S+15PK
3
1.0
Cekinović Grbeša, Đ.; Majstorović, D.
-
15
15P
3
2.0
Hrstić, I.; Fabris-Vitković, D.
-
30
30P
3
1.0
Janko-Labinac, D.
-
15
15P
3
5.0
Pucić, I.
-
115
30P+15S+70PK
3
2.0
Trivanović, D.
-
30
30P
3
2.0
Perković, M.
-
40
30P+10PK
3
3.0
Krolo, K.
-
45
30P+15S
3
9.0
Majstorović, D.
-
230
45P+20S+165PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Belci, D.; Zoričić, D.
-
30
30P
4
3.0
Jovanović, Ž.
-
45
30P+15PK
4
4.0
Majstorović, D.
-
120
120PK
4
2.0
Jašić, M.
-
30
30P
4
8.0
Benčić, S.
-
200
40P+10S+150PK
4
7.0
Pucić, I.
-
170
25P+5S+140PK
4
3.0
-
45
30P+15PK
4
ECTS Izborni kolegiji SS IV semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
50
15P+20S+15PK
4
2.0
Močenić, M.
-
30
15P+15S
4
2.0
Majstorović, D.
-
45
30P+15S
4
2.0
Antić, G.
50
10P+40PK
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kalagac Fabris, L.
-
80
30P+50PK
5
2.0
Angelini, A.
-
30
30P
5
4.0
Rade, M.
-
100
30P+15S+55PK
5
2.0
Šain, I.
-
30
30P
5
7.0
Matteoni, T.; Licul, R.
-
200
40P+10S+150PK
5
2.0
Majstorović, D.
-
55
15P+10S+30PK
5
6.0
Majstorović, D.
-
170
25P+5S+140PK
5
3.0
Svitlić-Budisavljević, S.
-
60
30P+15S+15PK
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Majstorović, D.
-
150
150PK
6
1.0
Pavan, J.
-
10
10P
6
1.0
Grdinić, B.; Butigan, D.
-
10
10P
6
3.0
Tadić, N.
-
70
10P+5S+55PK
6
6.0
Majstorović, D.
-
100
100PK
6
4.0
Majstorović, D.; Bobinac, D.
-
120
30P+15S+75PK
6
3.0
Majstorović, D.
-
85
20P+5S+60PK
6
5.0
Rakić, D.
-
120
25P+5S+90PK
6
ECTS Izborni predmet u VI. semestru
=> Izabrati jedan izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Štifanić, M.
-
25
10P+5S+10PK
6
2.0
Licul, R.
-
30
20P+10S
6
2.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15S
6
2.0
Zaccai, N.
-
50
10P+10S+30PK
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bobinac, D.
-
50
30P+20PK
1
3.0
Žižak, M.; Jašić, M.
-
50
30P+20PK
1
3.0
Babić, S.; Matošević, G.
-
75
15P+60PK
1
3.0
Vukić, T.
-
60
15P+45PK
1
3.0
Pustijanac, E.
45
30P+15PK
1
3.0
Honović, L.
75
20P+15S+40PK
1
12.0
Majstorović, D.
-
290
40P+25S+225PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Honović, L.; Fontana Mikulić, V.
-
90
30P+15S+45PK
2
3.0
Millotti, G.
45
30P+15PK
2
2.0
Kalauz, S.
-
45
30P+15S
2
5.0
Majstorović, D.
-
150
150PK
2
2.0
Schwarz, D.
-
20
20P
2
12.0
Majstorović, D.
-
320
50P+30S+240PK
2
2.0
Radolović, O.; Macanović, B.
-
30
30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Saint Georges, V.
-
15
15P
3
3.0
Pustijanac, E.
60
30P+15S+15PK
3
1.0
Cekinović Grbeša, Đ.; Majstorović, D.
-
15
15P
3
2.0
Hrstić, I.; Fabris-Vitković, D.
-
30
30P
3
1.0
Janko-Labinac, D.
-
15
15P
3
5.0
Pucić, I.
-
115
30P+15S+70PK
3
2.0
Trivanović, D.
-
30
30P
3
2.0
Perković, M.
-
40
30P+10PK
3
3.0
Krolo, K.
-
45
30P+15S
3
9.0
Majstorović, D.
-
230
45P+20S+165PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Belci, D.; Zoričić, D.
-
30
30P
4
3.0
Jovanović, Ž.
-
45
30P+15PK
4
4.0
Majstorović, D.
-
120
120PK
4
2.0
Jašić, M.
-
30
30P
4
8.0
Benčić, S.
-
200
40P+10S+150PK
4
7.0
Pucić, I.
-
170
25P+5S+140PK
4
3.0
-
45
30P+15PK
4
ECTS Izborni kolegiji SS IV semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
50
15P+20S+15PK
4
2.0
Močenić, M.
-
30
15P+15S
4
2.0
Majstorović, D.
-
45
30P+15S
4
2.0
Antić, G.
50
10P+40PK
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kalagac Fabris, L.
-
80
30P+50PK
5
2.0
Angelini, A.
-
30
30P
5
4.0
Rade, M.
-
100
30P+15S+55PK
5
2.0
Šain, I.
-
30
30P
5
7.0
Matteoni, T.; Licul, R.
-
200
40P+10S+150PK
5
2.0
Majstorović, D.
-
55
15P+10S+30PK
5
6.0
Majstorović, D.
-
170
25P+5S+140PK
5
3.0
Svitlić-Budisavljević, S.
-
60
30P+15S+15PK
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Majstorović, D.
-
150
150PK
6
1.0
Pavan, J.
-
10
10P
6
1.0
Grdinić, B.; Butigan, D.
-
10
10P
6
3.0
Tadić, N.
-
70
10P+5S+55PK
6
6.0
Majstorović, D.
-
100
100PK
6
4.0
Majstorović, D.; Bobinac, D.
-
120
30P+15S+75PK
6
3.0
Majstorović, D.
-
85
20P+5S+60PK
6
5.0
Rakić, D.
-
120
25P+5S+90PK
6
ECTS Izborni predmet u VI. semestru
=> Izabrati jedan izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Štifanić, M.
-
25
10P+5S+10PK
6
2.0
Licul, R.
-
30
20P+10S
6
2.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15S
6
2.0
Zaccai, N.
-
50
10P+10S+30PK
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj