Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

Kontakti

Područje, polje i grana programa

  • Biomedicina i zdravstvo, kliničke medicinske znanosti, hitna medicina

Minimalni broj ECTS bodova potrebnih da bi student završio program

Uvjeti upisa na program i selekcijski postupak

U svrhu provođenja plana i programa specijalizacije zdravstvena ustanova koja upućuje specijalizanta sklapa ugovor sa sveučilištem, odnosno sastavnicom sveučilišta ili veleučilištem, koje ima dopusnicu za provođenje programa specijalističkog usavršavanja
Propisan Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine NN 109/2019 (13.11.2019.); Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine NN 139/2022 (30.11.2022.).

Trajanje programa

  • Godinu dana
  • (350 sati predavanja; 50 sati vježbi u kabinetu; 1200 sati kliničkih vježbi = 1600 sati)

Popis kolegija

Prilozi

Raspored


Obavijesti programa Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine