Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Navigation

Završni rad

Završni rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

200352

ECTS:

6.0

Nositelji:

Izvođači:

mr. sc. Andrej Angelini , pred. - Vježbe u praktikumu
Gordana Antić , pred. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Dragan Belci - Vježbe u praktikumu
Sibil Benčić , pred. - Vježbe u praktikumu
Igor Dobrača , pred. - Vježbe u praktikumu
Irena Fedel , pred. - Vježbe u praktikumu
Vedrana Fontana Mikulić , pred. - Vježbe u praktikumu
Boris Grdinić , pred. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Lorena Honović - Vježbe u praktikumu
Božana Ilić , pred. - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Dolores Janko-Labinac , pred. - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Mladen Jašić , pred. - Vježbe u praktikumu
izv. prof. dr. sc. Željko Jovanović - Vježbe u praktikumu
mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović , pred. - Vježbe u praktikumu
Roberto Licul , pred. - Vježbe u praktikumu
Dijana Majstorović , v. pred. - Vježbe u praktikumu
Irina Pucić , pred. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Emina Pustijanac - Vježbe u praktikumu
Davorka Rakić , pred. - Vježbe u praktikumu
Kristina Ružić , pred. - Vježbe u praktikumu
Nada Tadić , pred. - Vježbe u praktikumu
Nataša Zaccai , dipl. med. techn. - Vježbe u praktikumu

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Vježbe u praktikumu 100

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sestrinstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sestrinstvo


TERMINI KONZULTACIJA

pred. Igor Dobrača:

  • nakon svakog predavanja
  • prema dogovoru kontaktom na e-mail

Petak 14:00 - 14:45 (uz prethodnu najavu e - mailom)

doc. dr. sc. Emina Pustijanac:

Četvrtkom od 12-13 h (po dogovoru, uz prethodnu najavu putem e-maila).