Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Navigation

Patologija

Patologija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

186141

ECTS:

2.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Manuela Avirović

Izvođači:

doc. dr. sc. Manuela Avirović - Vježbe u praktikumu

Dijana Majstorović , v. pred. - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Vježbe u praktikumu 10

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

3. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sestrinstvo


TERMINI KONZULTACIJA

Petak 14:00 - 14:45 (uz prethodnu najavu e - mailom)