Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kirurgija, traumatologija i ortopedija

Kirurgija, traumatologija i ortopedija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

200322

ECTS:

2.0

Nositelji:

mr. sc. Andrej Angelini , pred.

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Kolegij KIRURGIJA, TRAUMATOLOGIJA I ORTOPEDIJA je obvezni kolegij na trećoj godini preddiplomskog stručnog studija SESTRINSTVO. Sastoji se od 30 sati predavanja. Kolegij se izvodi u prostorijama Muzičke akademije u Puli. Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja iz područja opće kirurgije te osnova iz pojedinih subspecijalnosti kirugije. Cilj je prepoznavanje osnovnih kirurških bolesti i stanja, te razumjevanje i primjenjivanje postupaka dijagnostike u pripremi kirurških bolesnika za liječenje. Tijekom kolegija studentima će se opisati i prezentirati najčešći operativni zahvati u liječenju pojedinih bolesti. Cilj je da studenti tijekom nastave se upoznaju sa osnovama perioperativnog liječenja od pripreme bolesnika za operativno liječenje do postoperativnog praćenja bolesnika. Kolegij nosi 2 ECTS bodova.

LITERATURA:

  1. Izabrana poglavlja
  2. I Prpić: Kirurgija za više medicinske sestre


NASTAVA

5. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sestrinstvo


TERMINI KONZULTACIJA