Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje administrativnih poslova te pripreme praktikuma na Medicinskom fakultetu u Puli za dva/dvije (2) studenta/studentice.

Prednost imaju studenti/stdentice Sestrinstva zbog specifičnosti rada u praktikumu koji redovito obavljaju svoje dužnosti  i imaju prosječnu ocjenu na studiju najmanje 3,5.

Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za obavljanje navedenih poslova da najkasnije do 23. lipnja 2022. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) na adresu elektronske pošte:

Predviđena cijena sata: 29,30 kn.

Period rada: srpanj/rujan 2022. 

Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Popis obavijesti