Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sukladno Ponovljenom pozivu studentima Sveučilišta za obavljanje poslova u organizaciji promocije diplomanata Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i studija Kulture i turizma, prema pristiglim prijavama odabran/a je student/ica:

  • JMBAG: 0303072822.
Popis obavijesti